تجمع کارگران شهرداری خرمشهر و اروندکنار برای معوقات مزدی

صبح امروز شماری از کارگران شهرهای خرمشهر و اروندکنار تجمع کرده و به عدم دریافت مطالبات خود اعتراض کردند. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه اعتراضات صنفی کارگران شهرهای خرمشهر و اروندکنار، صبح امروز سه شنبه (۲۱ اردیبهشت ماه) شماری از کارگران شهرداری این دوشهر، به صورت جداگانه تجمع کردند.

در تجمع نخست، گروهی از کارگران شهرداری خرمشهر در ادامه پیگیری‌های صنفی خود، در مجاورت ساختمان شهرداری تجمع کردند.

معترضان از مسئولان مربوطه تقاضای پرداخت چندین ماه مطالبات معوقه خود را در خواست کردند.

کارگران شهرداری اروندکنار نیز در ادامه پیگیری‌های صنفی خود تجمعی اعتراضی دیگری را در منطقه مجاور محل کار خود برپا کردند.

در مورد مطالبات صنفی کارگران شهرداری اروند کنار گفته می‌شود که وضعیت نامعلوم معوقات مزدی باعث شده تا شماری از این کارگران تجمع صنفی برپا کنند.

این کارگران می‌گویند که از سال پیش تاکنون مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود را به صورت ناقص دریافت کرده‌اند و با وجود جابجایی چندین شهردار هنوز این بی‌نظمی ادامه داد.

کارگران شهرداری اروند کنار با بیان اینکه با وضعیت موجود، نگران افزایش مطالباتمان در ماه‌های آینده هستیم، تصریح می‌کنند: مدیریت شهری اروند کنار هنوز تمهیدات قابل قبولی برای پرداخت مطالبات کارگران انجام نداده و دلیل وی کمبود منابع مالی در شهرداری است.