تحریمهای امریکا، تروریستهای سپاه را دست بسته کرده است

آمادگی دفاعی ما در بالاترین سطح بعد از پیروزی انقلاب قرار دارد

امیرعلی حاجی‌زاده سرکرده نیروی هوافضای سپاه رژیم ، صبح امروز گفت امادگی ما در بالاترین سطح است اما ما الان بزرگترین مشکل و جبهه‌ای که داریم جبهه اقتصاد است.

وی که به بیچارگی رژیم در زمینه اقتصادی اشاره میکرد و به طور ضمنی از بی پولی و وضعیت بحرانی اقتصادی رژیم صحبت میکرد، بزرگترین مشکل رژیم را اقتصادی خواند. دست امریکا درد نکند که با تحریمها، تروریستهای سپاه را دست بسته کرده است و به این روز انداخته اند که با خفت و خواری دیگر صحبتی از فضایی شدن نمیکنند و بدنبال سوراخ موش و پول میگردند . فارس