تحلیل ولایتی از «روس ستیزی»، کودن، مردم ایران ولی فقیه ستیزند

علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق رژیم که مشاور خامنه ای هم هست و به گفته. اطرافیان گاهی هم یک بست تریاک با خامنه ای میزند به صحنه امده است تا مسئله و تضاد مردم را با خامنه ای به تضاد بین امریکا و روس تبدیل کند. اما انقدر خنگ است که نمیفهمد، مسئله مردم ایران و تضاد اصلی انها را نمیشود یک تریاکی عوض کند. تضاد اصلی مردم در داخل ایران است نه در خارج

به نوشته دیده بان رژیم، وی میگوید: یکی از دلایل «روس ستیزی» را «دلبستگی بعضی از ایرانیان مقیم غرب نسبت به غرب» میداند که «قریب به ۵۰ درصد جمعیت کل ایرانیان خارج از کشور بوده و اغلب طبقه تحصیل کرده و ثروتمند و با دسترسی وسیع به رسانه‌های بین المللی هستند و می‌خواهند که رابطه ایران و کشور‌های غربی مبتنی بر تسهیلات و آسان گیری ویزا و رفت و آمد بین دو طرف باشد.» !!!!!

وی ادامه میدهد: از مدتی قبل، دو موضوع مهم «میدان» و «سیاست»، مورد مباحثه و گفتگوهایی در داخل کشور قرار گرفت که سرانجام موجب شد خامنه ای که خود مبدع نظریه جدید «مقاومت منطقه­‌ای ناشی از بیداری اسلامی در عصر حاضر» هستند، اخیراً نکات ارزشمندی را به اجمال و اشاره در تبیین دیدگاه خویش مطرح فرمایند.!!!!!

وی با چاپلوسی تهوع اوری از خامنه ای و با خیال اینکه معلم تاریخ دبیرستان است ، توضیحاتی در مورد جنگهای روس و ایران مطرح کرد و گفت: بعد از فروپاشی شوروی، روسیه از یک کشور با وزن یک ابرقدرت به یک قدرت بزرگ ولی تأثیرگذار در فعل و انفعالات جهانی تغییر کرد و به تعبیر خمینی عملاً آرمان مارکسیستی را به موزه تاریخ سیاسی جهان سپرد.!!!!

وقتی آن کشور دیگر داعیه­‌ای در تأسیس حکومت جهانی «پرولتاریا» نداشت، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با آن دولت، به عنوان یک همسایه مقتدر و صاحب تکنولوژی درجه یک دفاعی، هسته‌­ای و فضایی (حتی پیشرفته تر از آمریکا) در این حوزه‌­ها، رابطه برقرار کند.!!!!!

تریاکی رژیم افزود: از آن پس «غربگرایان» و «غرب دوستان»، از جمله آنهایی که مارک غربگرایی ندارند، اما دلبسته غرب هستند، به مخالفت با برقراری رابطه معقول براساس احترام متقابل، حقوق برابر و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر با روسیه برآمدند.

وی از دیگر دلایل و قرائن غیرمستقیم این روس ستیزی را دلبستگی بعضی از ایرانیان مقیم غرب نسبت به غرب دانست که قریب به 50 درصد جمعیت کل ایرانیان خارج از کشور بوده و اغلب طبقه تحصیل کرده و ثروتمند و با دسترسی وسیع به رسانه های بین المللی هستند و می خواهند که رابطه ایران و کشورهای غربی مبتنی بر تسهیلات و آسان گیری ویزا و رفت و آمد بین دو طرف باشد.

در حالی که تعداد ایرانیان موجود در کشورهایی مانند روسیه و چین، بسیار اندک و غیر قابل مقایسه با ایرانیان مقیم در غرب هستند.