تخت روانچی، جابجایی موشک ها را تکذیب نمیکند

«مجید تخت روانچی» نماینده رژیم در سازمان ملل، در گفتگو با سی بی اس آمریکا گفت: اگر آمریکایی‌ها اطلاعات موثقی در اختیار دارند چرا به افکار عمومی مردم خود و جهان ارائه نمی‌دهند.
تا زمانی که آن‌ها نمی‌توانند این اطلاعات را به اشتراک بگذارند، بنابراین ما این اطلاعات را به عنوان اطلاعات جعلی می‌نامیم.

نماینده رژیم در سازمان ملل متحد در پاسخ به این سوال که منظور شما از اطلاعات جعلی چیست، گفت: اطلاعات جعلی که ما می‌گوئیم این است که ایران در مشکلات منطقه دخیل است؛ اطلاعات جعلی که می‌گوئیم این است که ایران بی ثباتی را در عراق ایجاد می‌کند،
تخت روانچی درباره ادعای تصاویر قایق‌های کوچک سپاه که به موشک‌های کوتاه برد مجهز شده اند هم گفت: من یک نظامی نیستم، اما می‌توانم به شما بگویم که ما موشک‌ها را شلیک نکرده ایم، ما موشک‌های قایق‌های کوچک را استفاده نکرده ایم. خبرگزاری مهر