ترازهای تجاری رژیم چه می‌گویند؟ افت خدمات و تجارت غیر نفتی در بهار امسال

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تراز پرداختی کشور در بهار سال ۱۴۰۰ پرداخته که نشان دهنده افت عملکرد در برخی حوزه‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد.

هر چند طبق اظهار نظرهای رژیم از ابتدای سال جاری میزان صادرات غیرنفتی ایران بار دیگر صعودی شده اما همچنان تراز تجاری رژیم منفی باقی مانده و امکان کاهش واردات بیش از آنچه که تاکنون برنامه ریزی شده وجود ندارد.

بر اساس براوردهای اتاق بازرگانی تهران، صادرات غیرنفتی کشور در بهار ۱۴۰۰ به حدود ۸.۶ میلیارد دلار رسیده. در حوزه واردات نیز رقم ۱۳ میلیارد دلار به ثبت رسیده که افزایشی ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب تراز تجاری ایران در بهار امسال منفی ۴.۴ میلیارد دلار بوده که افت عملکردی ۹ درصدی را در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد.

در حوزه خدمات نیز میزان صادرات خدمات ایران در بهار امسال، ۱.۳ میلیارد دلار بوده با این وجود رژیم ۲.۱ میلیارد دلار واردات خدمات نیز داشته که در این بخش نیز افزایشی ۵۲ درصدی به ثبت رسیده است. به این ترتیب تراز خدمات کشور نیز منفی ۰.۸ میلیارد دلار بوده که کاهشی ۵۵ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری حساب درآمد کشور در فصل نخست سال ۱۴۰۰ با کاهش ۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به منفی ۴۹ میلیون دلار رسیده است.

میزان بدهی ارزی کشور نیز ۸.۷۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی حدودا یک درصدی را نشان می‌دهد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: