ترجمه مصاحبه هروه ماريتون در مورد دخالت روسيه در سوريه

maritonهروه ماريتون نماينده مجلس ملي فرانسه از حزب محافظه كار جمهوريخواهان (به رياست نيكولا ساركوزي رئيس جمهور سابق فرانسه) است. وي اخير سفري دو روزه به خاورميانه داشته و در ناو هواپيمابر شاردوگل فرانسه كه در خليج فارس لنگر انداخته، در كنار نظاميان فرانسوي كه براي عمليات عليه داعش حضور دارند، به سر مي‌برده است. اين نماينده مجلس ملي فرانسه بعد از بازگشت مصاحبه كوتاهي با روزنامه فرانسوي پاريزين پيرامون اوضاع سوريه و بمبارانهاي جنايتكارانه روسيه عليه مردم بيگناه و همچنين مخالفان ديكتاتوري خون ريز بشار اسد انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.

پاريزين: 21 بهمن1394، برابر با 10فوريه2016

ترجمه: حميد نصيري

س. هواپيماهاي روسيه در سوريه عليه مخالفان اسد در حلب بمباران مي‌كنند. پوتين چه بازي مي‌كند؟

پ: روسيه هرچه كه بخواهد در سوريه انجام مي‌دهد. اولويت وي نه مبارزه با داعش است و نه همكاري با غربيها. بلكه نجات رژيم اسد است. به هر قيمتي. از جمله قتل عام حتي مردم غير مسلمان سوريه اما مخالف بشارالاسد. اين حملات باعث آوارگي صدها هزار نفر به سمت مرز تركيه يا اروپا شده است و حتي اجازه مي‌دهد گاها داعش به جاي نيروهاي اسد (عليه مخالفان اسد-م) وارد عمل شوند.

س. چرا مي‌خواهد در اين مرحله اسد را نجات دهد؟

پ: بخاطر اثبات وزنه اتحاد بزرگ روسيه-سوريه-ايران، با جلب حمايت سازمانهاي تروريستي مانند حزب‌الله. روسيه يك رابطه بغرنج با محافل اسلامي دارد: گاه با آنها مي‌جنگد، گاه با آنها متحد مي‌شود. اولويت پوتين، اين است كه روسيه را به عنوان قدرت بزرگ غير قابل چشم پوشي، به جهان تحميل كند.

س. شما از خليج (فارس-م) برمي‌گريد، نظاميان فرانسوي كه عليه داعش مبارزه مي‌كنند، چه مي‌گويند؟

پ: آنها از مشكلات خود در رابطه با روسيه مي‌گويند. آنها از اينكه دائم تلاش مي‌كنند مانع از رويارويي هواپيماهاي فرانسوي و روسيه شوند يا از برخورد بين آنها جلوگيري كنند، خسته شده‌اند. بخصوص كه فضاي عملياتي محدود است.

س. چه كاري مي‌كنند؟

پ: هيچگونه همكاري در مورد اهداف وجود ندارد، فقط يك اطلاع رساني ساده، هنگامي كه خطري در مسير عبور متوجه آنها شود، اطلاع رساني مي‌كنند. در مجموع، كاربردي ايذايي دارد.

س. چرا صداي پاريس در مقابل پوتين، شديدتر نمي‌شود؟

پ: در فرانسه يك وسوسه اغوا كننده در مورد روسيه حكمفرماست. اين را در افكار عمومي به طور عام  و به در احزاب راست به طور خاص مي‌شنويم. اين تمايل همزمان نتيجه جذاب براي يك مرد قوي، يعني پوتين دارد، و احساسي كه او از ارزشهاي غرب دفاع مي‌كند. رك و راست، مي‌توان روياي بهترين مدافع را داشت!

س.فرانسوآ اولاند بايد چه كار بكند؟

پ: ديپلماسي اولاند اثبات نشد. از يك طرف، دولت سوسياليس دستخوش تحولات مي‌شود. در نبود هرگونه بازتاب استراتژيكي، بايد بگذارد كه نظامي‌ها در بهترين حالت ميدان را اداره كنند. از سوي ديگر، راست سادلوحانه خود را با مسكو همرديف مي‌كند. كاري كه بايد كرد، ساختن با روسيه است، بدون مماشات، ايجاد يك اتحاد كه در آن به طور واقعي اهداف تقسيم شود.