تشبیه سخیفانه ظریف با مصدق

پس از توافق ذلیلانه ایران با قدرتهای جهان بر سر مسئله هسته ایران، رژیم روباه صفت حاکم، با سوئ استفاده و دروغپردازی افکار عمومی ایران را در هدایت خود قرا دهد و البته در این مهم از همه روشها بدون رعایت هیچ پرنسیپی سوء استفاده میکنند. در این راستا اکنون دستگاه تبلیغاتی رژیم به مقایسه محمد جواد ظریف و مصدق پرداخته ولی اگر چه  بیشرمانه به غلط کردم دیگری مبادرت میکند.

اکنون حسن بهشتی پور که خود را کارشناس مسایل بین الملل میخواند، ضمن نام بردن از این  توافق به  عنوان “موفقیت بزرگ تیم هسته ای ایران” در گفت و گوبا شفاف گفت: …ایرانیان با امضای این توافق نامه مشترک به موفقیت بزرگی دست یافتند. به رسمیت شناختن حق غنی سازی اورانیوم اگرمهمتر از ملی شدن صنعت نفت نباشد کمتر از آن نیست و دستیابی به این حق دستاورد مهمی است، ملت ایران از این پس می تواند بدون حضور تحریم ، تهدید یا غلدری قدرتهای جهانی غنی سازی اورانیوم داشته باشد و از حق مسلم خود بهره برداری کند.

تا همین امروز مصدق  «مشتی استخوان» بود که رژیم از اوردن نامش هراس داشت.

سایت بولتن نیوز نیز طی مطلبی با اشاره به ادا و اطورهای ظریف که گویا در طی چند روز گذشته کاری سخت ماوراء انسانی را پیش برده از وی خواسته است “ادای مصدق” را در نیاورد.

این مطلب اورده است …ظریف در جای دیگر از پیام فیس بوکی خود که عمدتا به تلاش های بی وقفه و شبانه روزی او برای برگرداندن عزت و اعتبار به ایرانی ها بر می گردد، می گوید در سر سفره شام «چنان بحث بود که نفهمیدم شام چه خوردم». بعد به مصاحبه های خود با رسانه های فرانسوی فرانس 24 و فیگارو اشاره می کند که با شرایط بیماری در فرودگاه و هر مکانی که توانسته است به فعالیت و کار پرداخته است.

اری، ظریف در هر سمتی که به رژیم دد منش خمینی خدمت کند، با هم پاسدار است و هیچ سنخیتی بین مصدق و ظریف وجود ندارد.

مصدق پیشوای ازادی مردم ایران است و رژیم ایران عامل همه قتلها، جنایتها، فقر، و… در 35 سال حکومت است. بر همه ازایخواهان است که در برابر دزدی رژیم از سمبلهای مردمی جلوگیری کنند و اجازه مسخ تاریخ خونبار و طولانی مبارزه ازادیخواهانه مردم ایران را به رژیم ندهند و ازبه تاراج بردن بیش از پیش میراث فرهنگ مبارزاتی مردم توسط  اخوندها جلوگیری کنند.