تشکیل ارام و بی صدای حکومت نظامی در ایران

وزیر بهداشت از فرمانده کل سپاه پاسداران درخواست کمک کرد

وزیر بهداشت رژیم از سرکرده کل سپاه تروریستی پاسداران درخواست کمک کرد

سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه‌ای از جنایتکار سلامی درخواست کرد پاسدار احمد اخوان مهدوی را دو ماه به وزارت بهداشت مامور کند.

به نوشته فارس، وزیر بهداشت رژیم و رئیس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در نامه‌ای به پاسدار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: “با توجه به تجارب ارزنده پاسدار احمد اخوان مهدوی در نظام سلامت، نامبرده را به مدت دو ماه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مامور کند.”