تصاویری از برگزاری نمایشگاه عکس از شهدای قیام – استکهلم

روز سه شنبه 10 دسامبر، همزمان با روزجهانی حقوق بشر، ایرانیان مقیم سوئد و هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق، نمایشگاه عکسی از شهدای قیام اخیر، که هنوز ادامه دارد، را در مقابل پارلمان سوئد برپا کرددند. این نمایشگاه که با سبک زیبا و انگیزاننده ترتیب داده شده بود، بسیار مورد توجه بازدیکنندگان قرار گرفت.

تا کنون بیش از 1000 نفر از قیام کنندگان توسط نیروهای سرکوبگر به شهادت رسیده و رژیم جنایت پیشه ایران در حال زمینه سازی یک قتل عام جدید به مانند قتل عام سا 67 است.

در این نمایشگاه عکسهائی از شهدای قتل عام 1387 نیز به نمایش گذاشته شد.

شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن رژیم ایران در استفاده از خشونت مطلق علیه قیام کنندگان از دولت سوئد خواستند تا سفارت ایران در سوئد را تعطیل کنند.

شرکت کنندگان همچنبن دعوت سفیر رژیم به جشن نوبل که همزمان برگزار شده بود محکوم کرده و اظهار تنفر کردند.