تصاویری از تجمع بیش از دو هزار تن از دراویش در تهران

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

بیش از دو هزار تن از دراویش گنابادی ظهر یکشنبه ششم مهر، بر اساس اعلام قبلی خود، با وجود فضای امنیتی و حضور گسترده مأموران سرکوبگر برای سومین بار در مقابل دادگستری رژیم در خیابان ولیعصر تهران تجمع کردند.

تجمع کنندگان خواستار آزادی دراویش زندانی شدند. دراویش تجمع کننده با زنجیر کردن خود به یکدیگر در مقابل مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی و مزدوران لباس‌شخصی مقاومت کردند.

بر اساس گزارشها تجمع‌کنندگان گفتند یا محدودیتها را از روی ما بردارید یا هم‌چون دراویش زندانی، ما را هم به جرم درویشی زندانی کنید. همزمان روز یکشنبه ششم مهر دراویش زندانی بیست و هفتمین روز اعتصاب غذای خود در اوین و زندان نظام شیراز را پشت سر گذاشتند.