تصويب لايحه تضمين امنيت و حفاظت ساكنان ليبرتي در كميته روابط خارجي سنای آمریکا

در پي تصويب لايحة بودجة وزارت خارجة آمريكا در دسامبر سال گذشتة ميلادي (آذر 93) شامل الحاقية مربوط به اشرف و ليبرتي و تبديل آن به قانون لازم‌الاجراي ايالات متحده، روز 25 ژوئن لايحة جديد ارائه‌شده براي تضمين امنيت و حفاظت اشرفي‌ها در ليبرتي در كميتة روابط خارجي سناي آمريكا طي جلسه‌يي به رياست سناتور باب كوركر رئيس اين كميته، با اكثريت آرا به‌تصويب رسيد.

اين لايحه به شماره 1643S. از وزير خارجة آمريكا خواهان گزارش‌دهي دربارة اقدامات صورت‌گرفته براي تأمين امنيت و حفاظت اشرفي‌ها در ليبرتي مي‌شود و تأكيد مي‌كند: «طي مدتي كه نبايد بيش از 30 روز بعد از تصويب اين قانون بطول بينجامد، وزير خارجه بايد به كميتة روابط خارجي سنا و كميتة امور خارجي مجلس نمايندگان يك گزارش مكتوب ارائه كند كه در اين مورد يك ارزيابي بدهد كه آيا دولت مركزي عراق اقدامات لازم و كافي را براي تضمين امنيت و حفاظت مخالفان مستقر در كمپ ليبرتي، عراق، اتخاذ مي‌كند يا خير؟».
ترانزيشن
روز 4 ژوئن 2015، سناتور روي بلانت رئيس كميتة قوانين، عضو ارشد كميتة اطلاعات و نايب‌رئيس كميتة كنفرانس حزب جمهوريخواهان در سناي ايالات متحده لايحه تضمين سلامتي و امنيت مخالفان ايراني در كمپ ليبرتي درعراق را در اجلاس رسمي سنا معرفي كرد.

متعاقباً در روز سه شنبه 23 ژوئن اين لايحه كه به‌ابتكار سناتور بلانت و سناتور دموكرات جين شهين عضو ارشد كميتة خارجي و كميته قواي مسلح معرفي شده بود به كميتة خارجي سناي ايالت متحده ارجاع داده شد.
سپس روز پنجشنبه 25 ژوئن اين لايحه در جلسة اداري كميتة خارجي با حضور سناتور باب كوركر رئيس و سناتور دموكرات بن كاردين نايب‌رئيس اين كميته به رأي گذاشته شد و با اكثريت آرا به‌تصويب رسيد.
در اين جلسه مقدمتاً سناتور کورکر در قرائت عناوين لوايح مورد بحث، به لايحة مربوط به تضمين سلامتي و امنيت اشرفي‌ها در ليبرتي به‌عنوان يكي از لوايح تحت بررسي در اين جلسه اشاره كرد.

پس از آن و قبل از رأي‌گيري، سناتور كوركر و ديگر سناتورها توضيحات و نظرات خود را دربارة اين لايحه مطرح كردند.

سناتور کورکر: حال به (لايحة) ۱۶۴۳S. مي‌پردازيم، براي تضمين امنيت و حفاظت مخالفان ايراني در عراق، قانون ۲۰۱۵، با توجه به وضعيت کنوني عراق كه بسيار پرآشوب است، يک الزام به گزارش‌دهي در مورد کمپ ليبرتي براي درک رابطة كنوني بين مخالفان ايراني ساكن آنجا با دولت عراق مفيد خواهد بود. هر چه اطلاعات بيشتري در مورد وضعيت كنوني عراق به‌دست بياوريم بهتر خواهد بود. اين لايحه در ابتدا متممي است از سوي سناتور بلانت به قانون مجوز دفاع ملي. هر چند ما اين سياست را تأييد كرده‌ايم اما آن‌را لايحه اعلام نكرديم، چون به کميته آورده نشد، ممكن است امروز بتوانيم اين لايحه را در كميته تصويب كنيم كه آن‌را با يك متمم بررسي مي‌كنيم كه من با حمايت سناتور بلانت ارائه كرده‌ام. سناتور كاردين آيا نكته‌يي داريد؟
سناتور كاردين: خير باز هم از اين‌كه اين‌را مطرح كرديد متشكرم.
سناتور كوركر: بقيه؟ بله.
سناتور منندز: آقاي رئيس اين موضوعي است که من آن‌را مدت زيادي دنبال كرده‌ام و در اين چارچوب مهم است که آيا آمريكا، وقتي وارد کشوري مي‌شود و مي‌گويد اقدامات مشخصي را انجام خواهد داد، در واقع انجام بشود. زيرا پيام جهاني آن در اين پرونده اين است که به ساکناني که اکنون در ليبرتي هستند گفته شد، سلاح خود را تحويل بدهيد و ما توسط ارتش خود از شما حفاظت خواهيم کرد. و به آنها در اين مورد مدرکي داده شد. و البته آنها اين کار را کردند؛ آنها به ما اطلاعاتي را در مورد استماعي كه شما دربارة (رژيم) ايران خواهيد داشت ارائه كرده‌اند، يکي از تأسيساتي که ما از آن اطلاع نداشتيم، اما در نهايت ما آنها را رها کرديم و بسياري از آنها به‌قتل رسيدند. اين به‌طور بنيادين غلط است. لذا ترجيح مي‌دادم يك گواهي ببينم، زيرا ما بايد نسبت به تعهد خود به افراد جدي باشيم تا وقتي وارد نزاع يا مکان ديگري در جهان مي‌شويم افراد در واقع سلاح‌هاي خود را رها کنند يا در مورد قضية اوکراين سلاح‌هاي هسته‌يي خود را رها کنند و نهايتاً باور کنند که ما آن‌چه را که مي‌گوييم انجام خواهيم داد. لذا من از اين قطعنامه حمايت مي‌کنم و فکر مي‌کنم بي‌نهايت مهم است.
کورکر: من كاملاً با شما موافقم. من با بسياري از خانواده‌هاي ذيربط ديدار كرده‌ام. فکر مي‌کنم وقتي ما چنين علائمي مي‌فرستيم و سپس به تعهدات داده‌شده عمل نمي‌کنيم، و من مي‌توانم فهرست مجموعه‌يي از آنها را طي زمان‌هاي اخير ارائه کنم، اين به ما آسيب مي‌رساند و قطعاً به افرادي که به آنها تعهد داده‌ايم آسيب مي‌رساند. و پيچيدگي‌هاي زيادي که پيشاپيش در جهان داريم، حل اين مشکلات را باز هم مشکل‌تر مي‌كند. لذا از شما متشکرم که مستمراً توجهات را به اين موضوع جلب مي‌كنيد، به‌عنوان رئيس و عضو ارشد و قطعاً من از اين قوياً حمايت مي‌کنم. من يک متمم دارم، آيا كس ديگري مي‌خواهد دربارة اين قانون صحبت كند؟ يك متمم درجة دوم دارم، آيا كس ديگري يك (متمم) درجة دوم دارد؟ اگر نه، درخواستي را ارائه مي‌كنم كه متمم كوركر را مد نظر قرار بدهيم. پس عبور كرد. آيا دومي هست؟ تشكر، پس عبور كرد. سئوال بر سر درخواست تصويب متمم كوركر است، همة موافقان بگويند «آري». مخالف؟ لذا آراي مثبت غلبه كردند. با متمم كوركر توافق شد، آيا متمم ديگري هست؟ خير. آيا درخواستي براي تصويب لايحه با متمم هست؟ پس عبور كرد.
سئوال دربارة درخواست تأييد لايحة 1643 با متمم است… همة موافقان بگويند «آري». مخالفان. لذا آراي مثبت غلبه كردند.