تظاهرات ايرانيان در واشينگتن در اعتراض به حضور مالکی

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه امروز جمعه اول نوامبر، ايرانيان و هواداران مقاومت در یک گزدهمائی به حضور مالکی در واشنگتن دست به اعتراض زدند. ایرانیان در ادامه گردهمايی خود در برابر کاخ سفيد و پس از انجام سخنرانی شخصيتهای برجسته آمريکايی در اعتراض به حضور مالکی در واشينگتن، راهپيمايی خود در پايتخت آمريکا را آغاز کردند.
خبرگزاری فرانسه با مخابره عکسی از نيوت گينگريچ رئيس پيش مجلس نمايندگان آمريکا گزارش داد: سخنگوی پيشين مجلس نمايندگان آمريکا در تظاهرات ايرانيان در برابر کاخ سفيد شرکت کرد. اين تظاهرات توسط مجاهدين خلق گروه مخالف ايرانی در اعتراض به ديدار نوری مالکی از آمريکا صورت گرفت.
ايرانيان و پشتيبانان مقاومت در اين راهپيمايی شعار می دهند، «7گروگان اشرفی بايد آزاد شوند»، «هيچ سلاحی به قاتل ندهيد، هيچ کمکی به آدم ربا نکنيد»، «اوباما بايد حفاظت ليبرتی تضمين شود». ايرانيان همچنين فرياد ميزنند: «يک، دو، سه، صد، هزار اشرف می سازيم» و «مالکی جنايت پيشه، حسابرسی در پيشه». اين راهپيمايی هنوز در جريان است.