تظاهرات در اعتراض به سفر وزیر خارجه سوئد به ایران

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد، سوئد، در اعتراض به سفر وزیر خارجه سوئد به ایران  یک تظاهرات اعتراضی در استکهلم بر پا میکند.

این اتحادیه در بیانیه مطبوعاتی که  به زبان سوئدی در این مورد صادر کرده است، ضمن یاد اوری وخیم تر اوضاع حقوق بشر، پس از رسیدن حسن روحانی به سمت رئیس جمهور رژیم حاکم بر ایران، به شدت به این سفر اعتراض کرده و گفته است که سفر کارل بیلدت به ایران در شرایط کنونی و دست دادن با رهبرانی که دستشان نه تنها به خون مردمش ، بلکه مردم کشورهای منطقه الوده است، شایسته  وزیر خارجه یک کشور دمکراتیک نیست..

این اتحادیه  با توجه به گزارشهای سازمانهای حقوق بشر ، وهمچنین گزارش اخیر نماینده سازمان ملل در امر حقوق بشر ایران،  از وزیر خارجه سوئد خواسته است که حال که او تصمیم گرفته به ایران برود باید از جکومت ایران خواستار توقف کامل اعدامها در ایران، ازادی تمامی زندانیان سیاسی ، و احترام به حقوق  پایه ای حقوق بشر ، از جمله ازادی بیان باشد.

لازم به یاداوری است که کارل بیلدت همواره از اصلی ترین حامیان سیاست مماشات با ایران بوده است. وی بارها مخالفت خود را با تحریمهای تنبیهی علیه رژیم حاکم بر ایران اعلام داشته  و سعی داشته است که از اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران جلو گیری کند.

او همچنین رابطه خوبی با مقامهای حاکم بر ایران داشته و بار هیئتهائی را به ایران فرستاده بود که  از جمله با احمدی نژاد دیدار و ملاقات کرده بودند.

این تظاهرات در روز پنجشنبه30 ژانویه در  میدان مینت در مرکز شهر استکهلم بر پا خواهد شد.

زمان این تظاهرات ساعت 14:00 بعد از ظهر می باشد.