تظاهرات در چند شهر سوئد در حمایت از قیام‌کنندگان قهرمان در ایران

امروز یکشنبه، 17 نوامبر، ایرانیان آزاده و هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران در چند شهر سوئد، از جمله در استکهلم، یوتبورری، مالمو و بوروس در حمایت از قیام‌کنندگان قهرمان در ایران دست به تظاهرات زندند.

شرکت کنندگان علاوه بر حمایت از کانون‌های شورشی اقدام سرکوب گرانه وحوش رژیم جنایتکار علیه قیام کنندگان محکوم کرده و از دولت سوئد خواستند تا سفارتخانه رژیم آخوندی را تعطیل کند.

بر اساس گزارش‌های منتشره تا کنون بیش از 27 نفر از قیام کنندگان به شهادت رسیده است.