تظاهرات عليه حضور وزيرخارجه رژيم آخوندی و سفر وزیر خارجه سوئد به ایران در مونیخ

همزمان با برگزاری اجلاس امنيتی مونيخ، و در اعتراض به حضور ظريف وزير خارجه ديکتاتوری آخوندی، ايرانيان آزاده با برگزاری يک تظاهرات در مرکز شهر مونيخ، که تحت تدابير شديد امنيتی قرار داشت، خشم و اعتراض خود را نسبت به حضور وزير خارجه ديکتاتوری آخوندی ابراز کردند

شزکت کنندگان در تظاهرات همچنین از وزیر خارجه سوئد، کارل بیلدت، که در این جلسه حضور داشت، خواستند تا سفر خود به ایران را لغو کند.

کارل بیلدت قرار است امروز دوشنبه، 14 بهمن به ایران سفر کند. ابن تصمیم وی مورد اعتراض بسیاری از ایرانیان ت عیدی مقیم سوئد نیز قرار گرفته است.

در طی چند روز گذش، پس از علنی شده سفر وی به ایران، تطاهرات متعددی از سوی ایرانیان ازاده علیه این سفر انجام گرفته است.

کارل بیلدت از سیاستمداران طرفدار سیاست شکست خورده مماشات با ایران است.