تظاهرات کنندگان خواستار لغو سفر وزیر خارجه سوئد به ایران شدند

بعد از ظهر امروز پنج شنبه، ۳۰ ژانویه، جمعی از ایرانیان تبعیدی در خارج از پارلمان سوئد جمع شده و از کارل بیلدت، وزیر خارجه این کشور خواستند سفر خود به ایران را لغو کند.

کارل بیلدت قرار است  هفته اینده طی یک سفر سه روزه به ایران با مقامات رژیم دیدار و گفتگو کند..

تظاهرات کنندگان که همزمان با کنفرانس مطبوعاتی وزیر خارجه در محل پارلمان، به اعتراض به این سفر ، دست به تجمع زده بودند، از کارل بیلدت خواستند که روابط  اینده با ایران را مشروط به احترام به حقوق بشر،از جمله توقف اعدامها که در جند ماه اخیربه شدت افزایش یافته، ازاد کردن زندانیان سیاسی و توقف تروریسم خارجی، کند، و تا رزمانی که رژیم ایران به این خواسته ها تن نداده از سفر و رابطه با این کشور خوداری کنند.

این تطاهرات مورد توجه گسترده رسانه قرار گرفت که از ان گزارشهای خبری تهیه کردند.

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2493

قیلم  msn video