تعطیل نکنیم، باید شاهد قتل عام کرونا در کشور باشیم

مدیر گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رژیم، هاله قائم گفت که اگر کشور به شکل کامل قرنطینه نشود، شاهد قتل عام کرونا خواهیم بود. وی گفت که رنگ بندی ها را کنار بگذاریم، کل کشور شرایط بسیار وخیمی دارد.

به نوشته اعتماد انلاین، هاله قائم مدیر گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: “از همان ابتدای اپیدمی کرونا، مشاوران در مرکز مبارزه با کرونای کشوری دائما مسائل و مشکلات ناشی از شیوع این بیماری را هشدار دادند که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد.

او با بیان اینکه تعطیلی و بازگشایی‌ها هیچکدام در زمان درستی اجرایی نشد، اخذ و انجام چنین تصمیماتی را دارای مراحلی خاص دانست که می‌توانست از افسارگسیختگی شیوع بیماری کرونا جلوگیری کند، خاطرنشان کرد: می‌شد با تعطیلی و قرنطینه کامل کشور جلوی مرگ و میر بالا را گرفت.مدیر گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: گفته می‌شود به دلیل مسائل اقتصادی نمی‌توان کشور را قرنطینه کامل کرد، حال سوال این است که آیا بار اقتصادی تحمیل شده ناشی از شیوع کرونا که بر دوش کشور تحمیل شد، کمتر و سبک‌تر از باری است که بسیاری قبل تر و با اجرای قرنطینه کامل می‌توانستیم تحمل کنیم؟”