تعیین جایزه یک میلیارد تومانی برای اجرای حکم سلمان رشدی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متعلق به سپاه پاسداران، به مناسبت سالروز صدور حکم ارتداد سلمان رشدی توسط خمینی جایزه بیش از یک میلیارد تومانی برای اعدام وی تعیین شد.

این جایزه یک میلیارد و هشتاد و یک میلیون تومانی توسط 40 موسسه و رسانه مردمی شرکت کننده در نمایشگاه تامین شده است.

روح‌الله خمینی، در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ حکم کشتن سلمان رشدی را صادر کرد و این فتوا تا به امروز بر قوّت خود باقی است. رهبر فعلی ایران،علی خامنه‌ای نیز در سال ۱۳۸۳خورشیدی، حکم خمینی را غیر قابل تغییر خواند.پس از این فتوا برخی از نهادهای دولتی ایران، جایزه‌هایی برای کشتن او تعیین کردند.