تغییر فرمانده عملیات بغداد

فرمانده عملیات بغداد تغییر کرد

«قیس المحمداوی» که سال گذشته در پی حمله افراد مسلح به معترضان بغداد از سمت خود برکنار شده بود، اکنون مجداد به عنوان فرمانده عملیات بغداد منصوب شد.

به نوشته تسنیم، یک منبع امنیتی عراق گفته که قیس المحمداوی جایگزین «عبدالحسین التمیمی» شد.

منبع مذکور تاکید کرد که المحمداوی به دنبال وخامت وضعیت جسمانی التمیمی، مجددا به عنوان فرمانده عملیات بغداد منصوب شد.