تهدید تروریستی علیه دولت و پارلمان سوئد

رسانه های سوئد خبر میدهد که دولت . پارلمان سوئد ایمیلی را دریافت کرده است که در ان تهدید شده است که که انها فردا ، سه شنبه 17 نوامبر، مورد خملات شدیدی قرار خواند گرفت.

یک سخنگوی دولت ضمن تائید این تهدید، نخواست وارد جزئیات متن ان شود. اما روزنامه افتن بلادت که متن نامه را خواده است، در این مورد نوشته است که فرستنده میل به سیاستمداران اخطار داده است که از نزدیک شدن به این محلها خودداری نند.