تهران: افزایش 12 درصدی بیماران نیازمند به «آی. سی. یو»

5e7646a2cc97f_2020-03-21_21-23

رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران از افزایش ۱۲ درصدی بیماران نیازمند به بخش مراقبت های ویژه «آی. سی. یو» در این استان طی دو روز گذشته خبر داد.

علیرضا زالی بعد از ظهر شنبه   گفت: آمار نشان می‌دهد، که مراجعه به مراکز درمانی استان تهران در روزهای گذشته پنج درصد افزایش داشته است و نیز تعداد بیمارانی که نیازمند به بخش مراقبت‌های ویژه «آی. سی. یو» هستند، نیز طی دو روز گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است. مهر