توافق اژانس انرژی اتمی با رژیم یا جلوگیری از دزدی اجناس اژانس

در پی سفر رئیس اژانس بین الملل اتمی، به ایران، مثل همیشه شایعات مختلفی از هر دو طرف منتشر شده است. طبق توافق بدست امده گویا اژانس نگران دزدی اموالش در ایران منجمله دوربین ها و تجهیزاتی است در ایران نصب کرده است و با اتمام حجت به ایران سه ماه وقت خواسته است که تجهیزات را دست نزنند تا سر فرصت انها بیایند و اگر بعد از سه ماه توافقی نشد، اموالشان را بردارند. هیچگونه اجازه دست یابی به اطلاعات دوربین ها در این سه ماه به اژانس داده نشده است.

به نوشته مهر، سازمان انرژی اتمی رژیم در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی، توضیحاتی ارائه کرد. در گفتگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد بطوریکه در بیانیه نیز انعکاس داشته است.

ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌گردد.

مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.

به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تأسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تأسیسات است، محرمانه خواهد ماند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: