توجه گسترده رسانه های سوئد به خبر اتحاد انجمنها برای ایران آزاد در مورد لغو بازی فوتبال

خبر لغو سفر تیم ملی زنان ایران به سوئد که در سایت سوئدی اتحاد انجمنها برای ایران ازاد منتشر شد، مورد توچه گسترده رسانه های سوئد قرار گرفت. اگر چه بعصی از رسانه ها از جمله خبرگزاری ت ت که اولین بار طریق سخنگوی این اتحادیه از موضوع خبردار شده بود و سایت ورزشی تلوزیون چهار هم از خبر مندرج در سایتاز موضوع خبر دار شده بودند و تمامی منابع را از سوی اتحادیه کرفته بود ولی ترجیح دادند که از خبر ما به عنوان منبع نام نبرند. اما روزنامه اکسپرسن گزارش مفصلی را در رابطه با مصاحبه با سخنگویه اتحاد انجمنها منتشر کرده است، که ترجمه ان را در زیر میخوانید.

تیم زنان ایران متوقف میشود

بازی فوتبال تمرینی میان تیم فوتبال زنان سوئد و ایران برای 20 اکتبر برنامه ریزی شده است.

اما چندین سایت ایران از جمله باشگاه خبرنگاران جوان و کیهان لندن خبر دادند این بازی لغو شده است.

مجتبی قطبی، سخنگوی اف اف اف ای (اتحاد انجمنها برای ایران آزاد) می گوید: رژیم ایران  توانائی پذیرش این ریسک را ندارد که بر علیه این حکومت در ارتباط با احترام به حقوق بشر در ایران، اعتراض شود.

کارل اریک نیلسون، رئیس اتحادیه فوتبال در سوئد، می گوید: ما هیچ اطلاعات دیگری بجز اینکه ایران در این مسابقه شرکت می کند، نداریم.

در بهار امسال مسابقه تمرینی میان تیم فوتبال مردان سوئد و ایران اجرا شد. این بازی با انتقادات بسیار سختی بر علیه اتحادیه فوتبال سوئد روبرو شد. این انتقادات از جمله در ارتباط با دگرباشان(همجنسگرایان) و زنانی که به آنها تجاوز شده می باشد.

در آغاز پاییز مشخص شد که سوئد قرار است بازی تمرینی دیگری با ایران داشته باشد.

طبق برنامه قرار بوده است تیم ملی فوتبال پیا سوندهاگس با تیم زنان ایران در “اول ویای قدیم” (Gamla Ullevi ) در 20 اکتبر بازی کنند.

اطلاعات: مسابقه فوتبال کنسل شد

اما چندین سایت از جمله باشگاه خبرنگاران جوان و کیهان لندن خبر دادند که این بازی برگزار نخواهد شد. طبق این اطلاعات حکومت ایران تیم فوتبال ایران را از رفتن به سوئد منع کرده است.

مجتبی قطبی در سازمان غیر دولتی اف اف اف ای (اتحاد انجمنهای برای ایران آزاد) می گوید: ما مطمئنیم که این بازی کنسل خواهد شد.
فروش بلیطها ادامه پیدا می کند اما این بازی تعلیق خواهد شد.
قطبی می گوید: ایران چندین بازی دیگر را به همین شکل کنسل کرده است. آخرین نمونه بازی با آلمان بود که فقط چند روز قبل از برگزاری لغو شد.

آنها به حقوق بشر احترام نمی گذارند

قطبی می گوید علت  لغو  این بازی وجود قوانین موجود است  که بر طبق انها در ایران مردها اجازه ندارند به تماشای مسابقات  وزرشکاران بروند، به همین دلیل در بازی های زنان در ایران فقط زنان تماشاجی حق دارند به عنوان تماشاچی حضور داشته باشند.. ضمنا او اعتقاد دارد که حکومت ایران توانائی مقابله با اعتراضات ایرانیان را ندارد.

قطبی می گوید: دردیدار سال گذشته تیم ملی فوتبال ایران و سوئد همه چیز بر علیه حکومت ایران تمام شد چرا که آنها به حقوق بشر احترام نمی گذارند و پیش از هر چیز به حقوق زنان که دهها بار بیشتر از مردان مورد تبعض قرار می گیرند. در سوئد هزاران ایرانی هستند که خواستار احترام به حقوق بشر در ایران می باشند و آنها می آیند که اعتراض کنند و به همین دلیل این رژیم جرات این ریسک را ندارد.

کارل اریک نیلسون این اطلاعات را تکذیب می کند

قطبی می گوید متاسف است که این بازی انجام نمی شود، او می خواسته با کمال میل مثل دفعه قبل که تیمهای کشورها (سوئد و ایران) روبرو شدند، شاهد برانگخته شدن انتقادات بر علیه حکومت ایران باشد.

کارل اریک نیلسون، که رئیس اتحادیه فوتبال سوئد است هیچ اطلاعاتی در ارتباط با کنسل شدن این بازی دریافت نکرده است.

او می گوید: ما نمی توانیم این موضوع را تایید کنیم. ما هیچ اطلاعات دیگری بجز اینکه ایران هنوز در مسابقه حاضر می شود نداریم. من قول می دهم، در صورتی که اطلاعات دیگری دریافت کنم با شما در ارتباط باشم.