توجه; 130میلیون رمز عبور به سرقت رفته است

گزارش میشود که مهاجمان اینترنتی به 130 میلیون شناسه‌های مشتریان شرکت ادوب و رمزهای عبور آن‌ها روی سیستم این شرکت دست پیدا کرده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوئد 400000 از این رمزهای عبور که اکنون در سطح اینترنت انتشار یافته متعلق به سوئدی ه است.

 در این میان رمزهای عبور سیاستمداران از جمله رمز عبور فردریک رینفلت، نخست وزیر سوئد، در میان انهاست.

در اکتبر گذشته ادب کرده بود اطلاعاتی شامل ۲.۹ میلیون نام مشتریان، شماره‌های کدگذاری شده رمز کارت‌های اعتباری، تاریخ‌های انقضا و سایر اطلاعات مرتبط با سفارشات مشتریان هک شده بود.

متخصصین کامپیتور اکنون از تمام افراد شخصی و دولتی میخواهد که رمزعبور خود را برای جلوگیری از سوء استفاده از حسابهای ایتنرنتی تغییر دهند.