توصیه به حناچی:دریافت خسارت، از ماموران امنیتی و انتظامی رژيم

در یک عقب نشینی مفتضحانه، حناچی شهردار رژیم گفت در صورتیکه خسارات شهرداری ها در قیام ۹۸ پرداخت شود، ما شکایت خود را پس خواهیم گرفت!!!!! این بیچاره خبر ندارد که تا کنون هیچ سند و مدرک اصلی در این زمینه که قیام کنندگان خساراتی به شهرداری زده باشند وجود ندارد و بلکه بر عکس تمامی شواهد و ویدئوهای مختلف نشان میدهد، ماموران انتظامی و امنیتی در حال شکستن شیشه‌های ماشین‌ها و خانه‌ها هستند. این ویدئوها توسط خود خبرنگاران رژیم نیز منعکس شده است.

قیام کنندگان برای ازادی و رفاه مردم قیام کردند و انها برای سرنگونی این رژیم علیرغم دستگیری و شکنجه و اعدام، ادامه خواهند داد و طلب بخشش و عفو از کسی ندارند. بلکه این مزدوران رژیم و نوچه های بقدرت رسیده انها هستند که باید از مردم عذر بخواهند.

کشتن ۱۵۰۰ تن از جوانان قیام مردم ایران، داغ ننگنی بر پیشانی این رژیم و حامیانش است که تا ازادی ایران زمین پاک نخواهد شد.

 وی در یک نمایش انتخاباتی به سود اصلاح‌طلبان در شبکه اجتماعی کلاب هاوس حاضرشده و در پاسخ به سوال یک خبرنگاراعلام کرد که برخی از اغتشاش‌گران سال ۹۸ با شکایت شهرداری روبرو بوده و تا زمانی که خسارات وارده را جبران نکنند؛ احتمال آزادی آن‌ها وجود ندارد.!!!!

به نوشته همشهری انلاین، معاون ارتباطات شهرداری تهران درتوثیتر نوشت: با درخواست تعدادی از شهروندان؛ حناچی به مدیرکل حقوقی خود دستور داده نسبت به متهمان اعلام رضایت کند. این تغییر نظر ۱۸۰ درجه ای در عرض کمتر از ۲۴ ساعت قابل توجه است و مشاوران شهردار تهران خطای سهوی او را به سرعت پاک کرده اند.

به نظر می‌رسد این اقدام شهرداری تهران در اعلام رضایت از چند عنصر اغتشاش‌گر در ماجرای سال ۹۸ بیش از آنکه قدمی خیرخواهانه برای آزادی چند زندانی باشد؛ نمایشی در جهت به دست آوردن دل اصلاح‌طلبان و امضاءکنندگان بیانیه ۷۷ نفره در شب انتخابات باشد.

آن‌گونه که از این ماجرا برمی‌آید؛ شهرداری تهران که در ۴ سال گذشته تنها دستاوردش رنگ بازی در کف کوچه‌ها و تغییر چندباره نام خیابان‌های تهران بوده؛ با فضاسازی و پیشنهاد عامل سرویس خارجی؛ فرصت را برای کاسبی اغتشاشات فراهم دیده و به سرعت وکیل مدافع اراذل شده است.

آقای شهردار دریکی از اظهارنظرهای خود می‌گوید: باید مانند تیم ملی فوتبال از خارج مدیر وارد کنیم و هم باید شهر آن‌قدر گران شود که افراد ناتوان از تهران کوچ کنند.