توقیف اموال ربیع‌پور

صالح هندی مدیرعامل شرکت ملی اکتشاف نفت در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اختلاس انجام شده در این شرکت توسط ربیع‌پور اظهار داشت: مطمئن هستیم که وی در کانادا نیست و محل اسکان وی قریب به یقین شناسایی شده است و دستگیری وی توسط نهادهای بین المللی و وکلای ما در خارج از کشور در حال پیگیری است، البته این اقدام را نمی توان اختلاس نامید بلکه این فرد با اختیاراتی که داشته تقلب کرده است.

وی در همین حوزه ادامه داد: روز گذشته بازپرس این پرونده از اموال وی بازدید کرد و مزایده این اموال به زودی انجام می‌شود. توانستیم اموال ربیع پور را توقیف کنیم.

ما به طور کلی قید بخش دولتی را زدیم اما درباره تحریم ها باید گفت: تحریم ها در هر شرایطی بد است چرا که ما غارنشین نیستیم و برای توسعه نیازمند تبادلات بین المللی هستیم اما تحریم های کنونی با گذشته متفاوت است.