توپ ، تانک ، فشفشه ، اخوند باید گم بشه

عصر پنجشنبه ۱۵ شهریور اخوند  ۲۷ ساله سوار بر خودروى پیکان در کوچه باغ‌عنبر در حال حرکت بود که موتورسوارى به بهانه پرسیدن سئوال او را متوقف کرده و کارد را در قفسه سینه این اخوند   فرود آورد.

این اخوند  پس از چند روز بستری در بیمارستان مرد.
به گزارش ایلنا، پلیس آگاهی خراسان رضوی دو تصویر از یک موتور با ۳ سرنشین و دو فیلم کوتاه از موتورسواری دیگر که مظنونان به قتل این اخوند رژیم در  مشهدى هستند را منتشر کرد. تابناک