جاده‌های مرگ در ایران جان ۴۰۰ هزار نفر را گرفته است

بنا بر گزارش روزنامه حکومتی مهر، یکشنبه 27 اردیبهشت، آمارها نشان می دهد که در ۲۰ سال اخیر بیش از ۴۰۰ هزار شهروند ایرانی جان خود را در جاده های کشور از دست داده اند.

این گزارش نوشته است که  بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۳ بیش از ۴۰۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند و در جدیدترین آمارهای این سازمان در سال گذشته حدود ۱۷ هزار کشته و ۳۰۰ هزار مجروح بر اثر تصادفات رانندگی ثبت شده است.

در این گزارش به نقل از کمسیون امنیت راهای رژیم عواملی که موجب بروز تصادفات و مرگ در جادها می شود اعلام کرده است: ۳۰.۸ درصد تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو (عدم رعایت فاصله با اتومبیل جلویی)، ۲۵.۲ درصد انحراف به چپ، ۲۲.۶ درصد سرعت غیر مجاز، ۹ درصد عدم توانایی کنترل وسیله، ۵.۶ درصد عدم رعایت حق تقدم و ۶.۸ درصد سایر موارد است. این آمار نشان می دهد که خطای راننده یا همان خطای انسانی دلیل اصلی تصادفات را به خود اختصاص داده است.

اما نکته قابل تامل این است که نامناسب بودن وضعيت جاده ها و عدم رسیدگی به مسائل ایمنی خودروها عامل اصلی این تصادفات است.