جاسوسی اينترنتی رژیم ایران علیه مقامهای امریکائی فاش شد

روزنامه وال استریت جورنال طی گزارشی که امروز پنجشنبه، 29 مه 2014، منتشر کرد میگوید که یک شرکت کنترل اینترنی فاش ساخته است که ایران به مدت سه سال به انجام جاسوسی‌های سايبری عليه مقامات بلند پایه امریکائی و چند کشور دیگر دست زده است.

بر اساس این گزارش گروه “حمله سایبری” ایران از طریق گشودن حسابهای فیسبوکی تقلبی و سایت خبری تلاش کرده تا با مقامات بلند امریکا، از جمله یک مقام بلند پایه نظامی این کشور،  و کشورهای دیگر از جمله اسرائیل و عربستان سعودی دوست شوند تا از این طریق به جمع اوری اطلاعات بپردازد.

خبرگزاری رویتر در این مورد گزارش میدهد که بر اساس گفته شرکت کنترل اینترنتی iSight Partner،  این یکی از سازمانیافته ترین جاسوسی اینترنتی از نوع خود بوده است.

این شرکت نخواسته است در مود افرادی که هدف این جاسوسی بوده اظهار نظر کند و گفته است که این عملیات از سال 2011 تا کنون ادامه داشته است. این شرکت همچنین از اظهار  نظر در مورد نوع اطلاعاتی که دزدیده شده است خودداری کرده ست.