جامعه الزهرا رژیم در قم به اتش کشیده شد

ظهر شنبه ۱۷ خردادماه، باغ و فضای سبز حوزه جهل و جنایت خواهران رژیم موسوم به در الزهرا قم آتش گرفت که با توجه به وسعت آتش ، این حریق پس از دو ساعت اطفاء شد. ولی به درختان و فضای سبز این منطقه خسارت جدی وارد شده است.