اطلاعیه: جامعه ورزشی سوئد باید علیه افزایش اعدامها در ایران واکنش نشان دهد

FFFI-logo.gif3

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد، FFFI,، به فدراسیون فوتبال سوئد توصیه میکند که دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوئد را به دلیل خطر بهره برداری تبلیغاتی رژیم اخوندی این مسابقه را متوقف کند.

در تدارکی انجام شده از سوی فدراسیون فوتبال سوئد، قرار است که در تاریخ 31 (سیو یکم ) مارش، تیم ملی ایران در یک دیدار دوستانه در مجموعه ” فرندز ارنا” به مصاف تیم سوئد برود. این تدارک نه تنها خشم ایرانیان تبعیدی را که به دلیل سرکوب رژیم ملاها مجبور به ترک وطن خود شده اند، برانگیخته است، بلکه سوالهای متعددی در مورد دلایل و ضرورت اینچنین تدارکاتی را سبب شده است.

ایران در طی حاکمیت ملاها، کشوری است که بیشترین شمار اعدامها را به تناسب شمار جمعیت، دارد. از زمانی نیز که اخوند حسن روحانی، در ماه اوت 2013، خرداد ۱۳۹۲، به مقام ریاست جمهوری رژیم منتصب شد، بیش از 1100 نفر، و بسیاری از انها در ملاء عام، اعدام شده است. یعنی اعدام حداقل 2 نفر دروز.

بر اساس آخرین گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حد اقل 500 نفر در فاصله ماه ژانویه و نوامبر 2014 به جوخه های اعدام سپرده شده اند. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز اخیرا گفت که «روحانی نتوانسه است به وعده های انتخاباتی خود عمل عمل کند. برعکس تجاوزات علیه حقوق بشر، به مانند سانسور و سرکوب رسانه ها در این کشور افزایش یافته است».

همچنین احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در هفته گذشته، نگرانی عمیق خود را در مورد چند لایحه پیشنهادی جدید که  بر اساس انها اجازه بیشتری به دولت برای دخالت در امور شخصی، جامعه و سازمانهای سیاسی و حقوقی، و در نتیجه “وخیمتر شدن اوضاع حقوق بشر” ابراز داشت.

قانون اساسی رژیم حاکم بر ایران زنان را به عنوان “جنس دوم” به شمار میاورد و برای انهائی که قوانین پوشش رژیم را مراعات نمیکنند، مجازات سختری وضع کرده است. امروزه حقوق زنان برای شرکت در رقابت های ورزشی بین المللی تقریبا صفر است. ورود زنان به محل برگزاری محلهای ورزشی مردان ممنوع است. و بسیار محتمل است که،  در صورت پخش احتمالی تلویزیونی این دیدار، بخشهای مربوط به تماشاگرانی را که قوانین “پوشش اخلاقی” رژیم را مراعات نمیکنند سانسور کند.

این سرکوب داخلی، با سیاست خارجی مخربانه اعلام شده به قصد صدور تروریسم بنیادگرائی تکمیل میشود. رژیم حاکم بر ایران نه تنها بزرگترین حامی تروریسم در جهان است بلکه به رژیم بشار اسد از طریق حمایتهای مالی و نظامی در کشتار مردم سوریه کمک میرساند. انها همچنین نقش مخربی را در عراق، لبنان، فلسطین، و یمن، علاوه بر تلاش برای  دستیابی به سلاح هسته ای  که خطر وخیمتر شدن اوضاع منطقه  سببب میشود، بازی میکنند.

با توجه به این مسائل، دیدار دوستانه با ایران در یک زمان به غایت نامناسب تدارک دیده شده و خطر ان میرود که به این موضوع به یک پیروزی تبلیغاتی برای رژیم قرون وسطائی حاکم برایران مبدل شود. این مسابقه به یکی از جنایتکارترین رژیم دیکتانوری پلت فرمی اهدا میکند که سبب مشروعیت بخشیدن به انها خواهد شد و به رهبران رژیم اخوندی سرکوبگر این امکان را میدهد که خود را به عنوان منتخبین مردم معرفی کنند.

بنا بر این، اتحاد انجمنها برای ایرانم ازاد، به فدراسیون فوتبال سوئد توصیه میکند که انجام این مسابقه را متوقف کند. ما همچنین از دولت و وزارت خارجه سوئد میخواهیم که اعدامها رو به افزون در ایران  را محکوم کند و به سرکوب زنان توسط ملاها ، در راستای خط فمینیستی وزارت خارجه، اعتراض کنند.

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد، FFFI، سوئد

17 مارس 2015