جان کری: امریکا احمق نیست

جان کری وزير خارجه آمريکا در مصاحبه با تلويزيون ان.بی.سی تصريح کرد در مذاکره با رژيم ايران “برخی از توانمندترین کارشناسان در دولت آمریکا که سالهای زیادی درگیر مسائل ایران و تسلیحات هسته ای بوده اند در این مذاکرات دخیل هستند.” ”کور“ و ”احمق“ نيستيم.

وی افزود: ما نياز به يک معامله درست و خوب داريم، معامله نکردن بهتر از يک معامله بد است.
رئيس جمهور آمريکا روشن ساخته که آماده استفاده از نيروی نظامی در رابطه با تسليحات رژيم ايران است. او نيروها و تسليحات ضروری را برای دستيابی به اين هدف در صورتی که بايد صورت گيرد، گسيل داشته است.

جان کری افزود: فشار بر رژيم ايران کماکان وجود خواهد داشت ما بايد به طور کامل تضمين کنيم در عين مذاکره، برنامه رژيم ايران ادامه نداشته باشد و پيشرفتی نکند.