جان کری: ایران دو ماه تا بمب اتم فاصله دارد

وزير خارجه آمريکا هشدار داد، اگر رژيم ايران فعاليت هسته يی خود را از سر بگيرد، طی دو ماه به مواد مورد نیاز بمب اتم دست خواهد یافت.

جان کری، وزير خارجه آمريکا در جمع سناتورهای عضو کميسيون روابط خارجی مجلس سنا، همزمان با اغاز دور جدید مذاکرات هسته ای در وین،  حضور يافت و به پرسش های آنان پيرامون سياست خارجی آمريکا پاسخ داد.

وی گفت اگر رژيم ايران غنی سازی اورانيوم را به آن شکل که پيش از توافق موقت در ژنو انجام می داد، ادامه دهد، طی دو ماه ”در آستانه هسته يی شدن“ قرار می گيرد و قادر به توليد جنگ افزار هسته يی خواهد بود.

جان کری تأکيد کرد هدف اصلی مذاکرات هسته يی با رژيم ايران اين است که اين کشور توان ساخت جنگ افزار هسته يی نداشته باشد. وی گفت، زياد خوش بين نيست که اين مذاکرات نتيجه ی مطلوب بدهند، اما «مذاکرات جدی هستند».

وزير خارجه آمريکا همچنين تأکيد کرد، آمريکا حاضر است که نه تنها در رابطه با برنامه ی هسته ای، بلکه به دليل نقض حقوق بشر و پشتيبانی از تروريسم، تحريمها عليه رژيم ايران را از سر بگيرد.

سناتور رابرت منندز، رئيس کميسيون روابط خارجی مجلس سنا ضمن ”نگران کننده“ خواندن تأسيسات هسته يی آب سنگين اراک گفت: «در حالی که ما اين جا حرف می زنيم، رژيم (ايران) به پژوهش و توسعه ی توان هسته يی خود ادامه می دهند».