جریمه بانک فرانسوی بخاطر دورزدن تحریمهای امریکا

رادیو فرانسه: بانک فرانسوی «سوسیته ژنرال» به سبب دور زدن تحریم‌های آمریکا علیۀ ایران و کوبا، یک میلیارد و ٣٤٠ میلیون دلار جریمه پرداخت

بانک فرانسوی «سوسیته ژنرال»، دوشنبه شب ١٩ نوامبر/ ٢٨ آبان، اعلام کرد به سبب عدم توجه به تحریم‌های آمریکا علیۀ ایران و کوبا و آغاز تحقیقات قضائی در این باره در ایالت نیویورک، ناگزیر از پرداخت یک میلیارد و ٣٤٠ میلیون دلار جریمه شده است. «سوسیته ژنرال» با پرداخت این مبلغ جریمه، موافقت مقامات قضائی، بانکی و دارائی شهر و ایالت نیویورک را با متوقف کردن روند قضائی علیه خود بدست آورده و این چنین از برگزاری محاکمه و محکومیت جزائی خود جلوگیری می‌کند.

«سوسیته ژنرال» با اشاره به روند قضائی آغاز شده علیه این بانک در نیویورک اعلام کرد به «کوتاهی‌های خود که در چهارچوب تحقیقات انجام گرفته، آشکار شده است اذعان دارد و از وقوع آنها ابراز تاسف می‌کند و برای پایان دادن به آنها و تحقیقات جاری در این باره با مقامات آمریکا همکاری کرده است».