جلسه «كنفرانس مونيخ» در تهران با حضور وزير خارجه آلمان عليه صلح وامنيت و قويأ محكوم است

دخالت دادن آخوندها در بحران سوريه، جنگ و بحران را عميق تر، طولاني تر و گسترده تر مي كند

كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران، برگزاري جلسه «كنفرانس امنيتي مونيخ» در روز 17اكتبر در تهران و سفر وزير خارجه آلمان به ايران را اقدامي عليه حقوق بشر در ايران و صلح و امنيت در منطقه و جهان مي داند و آن را محكوم مي كند و از رئيس كنفرانس مونيخ و وزير خارجه آلمان مي خواهد سفرشان به ايران و برگزاري اين جلسه در تهران را لغو كنند.
چنين مراوداتي تنها فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران را كه تا كنون 120هزار زنداني سياسي را اعدام كرده است در اعدام و شكنجه و سركوب تشويق مي كند. اين رژيم تنها در روزهاي قبل از اين جلسه 25 زنداني را اعدام كرده كه دو تن از آنها هنگام جرم انتسابي 17سال داشته اند و سه تن از آنها در ملا عام حلق آويز شده اند.
مخاطب قرار دادن فاشيسم ديني حاكم بر ايران براي تامين امنيت جهان در حالي است كه سران رژيم در همين روزها با آزمايش موشكهاي دور برد و نمايش «يك تونل زير زميني مملو از موشك و دستگاههاي پرتاب كننده» به شانتاژ جامعه جهاني مشغولند. پاسدار سرتيپ امير علي حاجي زاده، از سركردگان سپاه پاسداران رژيم در اين باره گفت: «تونلهاي مشابه ديگري در سراسر كشور در عمق 500 متري وجود دارند..پايگاههاي موشكهاي دوربرد … در زير كوه هاي بلند درتمامي استان ها و شهرهاي كشور مستقرند. موشكها آماده پرتاب از سراسر ايران … مي باشند. اين نمونه يي از پايگاههاي انبوه موشكي ماست» (خبرگزاري فر انسه- 22مهر).
بنا بر سايت كنفرانس امنيتي مونيخ «در كانون اين جلسه كه … در همكاري با دولتهاي آلمان و ايران برگزار مي‌شود، جنگ سوريه و نقش جهاني و منطقه يي تهران» بعد از انعقاد توافق اتمي قرار دارد. فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران عامل اصلي طولاني شدن بحران سوريه، كشتار 300 هزار تن از مردم اين كشور و جلوگيري از سقوط اسد است و هر گونه دخالت دادن اين رژيم در حل اين بحران به معناي تشديد، گسترش و طولاني تر كردن جنگ و بحران در منطقه است كه سود برنده اصلي آن ملايان حاكم بر ايران هستند.
در چنين شرايطي برنامه كنفرانس براي «تبادل نظر غير رسمي» براي يافتن«ايده هاي محتمل مشترك براي غلبه بر بحرانهاي گوناگون منطقه يي بخصوص در سوريه»، «معماري امنيتي در منطقه خاور نزديك و خاورميانه» كه در سايت كنفرانس آمده است، سرپوشي براي منافع اقتصادي است كه سايت كنفرانس آن را تحت عنوان «نتايج توافق اتمي در زمينه سياستهاي اقتصادي و انرژي» ذكر كرده است.
ابعاد مداخلات جنايتكارانه رژيم در سوريه به حدي است كه در كمتر از يك هفته اخير سه پاسدار سرتيپ در اين كشور كشته شده اند. جعفري فرمانده كل پاسداران به مناسبت مرگ پاسدار سرتيپ همداني در سوريه گفت: «اگر سردار همدانی نبود دمشق و به دنبال آن جبهه انقلاب اسلامي سقوط کرده بود… و حالا سرنوشت انقلاب اسلامی (بخوانيد رژيم آخوندي) هم نامعلوم بود». ديگري گفت: «همداني در سوريه (كشته شده) تا ناامني به تهران كشيده نشود. …همداني در 80 عمليات در سوريه شركت كرد و بيش از 40 ـ 50 هزار نفر سوريه يي را سازماندهي كرد.»
كميسيون خارجه با تاكيد بر اينكه تنها راه حل بحران سوريه خلع يد از رژيم ايران در اين كشور است، از همه قانونگزاران، شخصيتهاي سياسي و مدافعان حقوق بشر در اروپا و به ويژه در آلمان مي خواهد براي لغو اين سفر كه براي صلح و امنيت در جهان خسارت بار است، اقدام كنند.

شوراي ملي مقاومت ايران- كميسيون خارجه
23 مهر 1394 (15اكتبر2015)