جلوداری زنان و دختران در راهپیمایی کارگران فولاد در خیابانهای اهواز ۱۳آذر+ فیلم

روز سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به همراه زنان قهرمان که در پیشاپیش صف ایستاده بودند برای بیست و پنجمین روز متوالی به اعتصاب و تجمع و راهپیمایی خود ادامه دادند انها شعار می دادند: «ما کارگران آهنیم ریشه ظلم را میکنیم»