جمشید پیمان: ایران هیچ دشمنی دشمن تر از حاکمیت آخوندی ندارد!

«« حسن روحانی، رئیس جمهوری حاکمیت آخوندی سه شنبه بیستم تیرماه خطاب به باندهای رقیبش گفت :” دولت او در شرایط تحریم ها هزینه های حضور نظامی ایران در عراق و سوریه را تأمین کرده است. او گفت : “برخی فکر می کنند که فقط فداکاری جانی است … اما، نمی پرسند : “حقوق و سلاح های” این عده را چه کسانی تأمین کرده است؟” »»»
««« حسن روحانی همچنین گفت :” برغم تحریم ها و فشارهای اقتصادی ناشی از آنها، دولت او پول تمام سلاح هایی را که در عراق و سوریه به کار گرفته شده و همچنین نیازهای اقتصادی سوریه را در وضعیت بحرانی و جنگی این کشور تأمین کرد”.»»»
ـــ کشور ایران در حال حاضر هیچ دشمنی دشمن تر از نظام جمهوری اسلامی ندارد. این نظام خیلی سعی می کند که خودش را در «« ایـــران »» تعریف و تبیین کند. ولی واقعیت حاکمیت سی و نه ساله ی آخوندها نشان می دهد که اینها هیچ منفعت و مصلحت مشترکی با ایران ندارند. درست مانند رژیم هیتلری حاکم بر آلمان که مثل همین آخوند ها با حقه بازی و شارلاتانی قدرت را به دست گرفت و کشور و ملت آلمان را به خاک سیاه نشاند.
ـــ جنایت های رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران و منافع ملی کشورمان را نمی شود ماست مالی کرد. دفاع از حاکمیت های فاسد و جنایتکار بشار اسد و نوری مالکی و توسعه تروریسم در منطقه برای ایجاد خلیفه گری شیعی را نمی شود با شعارهای پوشالی و دروغین دفاع از منافع استراتژیک، و حذف دشمن پیش از رسیدن به خاک ایران و شعار احمقانه و بی معنی دفاع از حرم!!! پوشش داد.
ـــ اگر دخالت ها و زیاده خواهی ها و حماقت های بی مرز خمینی جنایتکار نمی بود ، بسیار بعید و شاید محال بود عراق به این روز بیفتد. اگر تحریک ها و مداخله های خمینی نمی بود دولت عراق جرات نمی کرد حتی یک گلوله تفنگ به طرف ایران شلیک کند. اگر مداخله های توسعه طلبانه حاکمیت آخوندی نمی بود، ملیون ها تن از مردم سوریه کشته و بی خانمان و آواره نمی شدند و رژیم جنایتکار بشار اسد چنین وقیحانه به کشتار مردم سوریه ادامه نمی داد.
ـــ اگر حاکمیت آخوندی در گوشه گوشه ی جهان مستقیمن عملیات تروریستی نمی کرد و گروه های تروریستی رنگارنگ را تاسیس نمی کرد و توسعه نمی داد و از آنها در لبنان و فلستین و عراق و سوریه و یمن و جاهای دیگر پشتیبانی مالی و پولی و تسلیحاتی نمی کرد و برای پیشبرد هدف های جهانخوارانه اش پنهانی برای ساخت بمب اتمی تلاش نمی کرد، مردم ایران را در چنبره ی فقر و زیر خط فقر و بیماری و فساد های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تحریم های جهانی نمی انداخت و هزاران میلیارد دلار هزینه این اعمال جنایتکارانه و خیانت بارش را به کشور این تحمیل نمی کرد.
ـــ این دروغ حاکمیت آخوندی که اگر در سوریه نمی جنگیدند باید در تهران با داعش می جنگیدند، کسی را فریب نمی دهد. مردم ایران اکنون هوشیار تر و آگاه تر از آن هستند که فریب این سخنان پوچ و بی معنی را بخورند
ـــ اشتباه و خیانت بزرگی است یکی کردن منافع آخوند های حاکم بر ایران با منافع و مصالح کشور و مردم ایران. حاکمیتی که بگوید خوزستان را بدهد بهتر است تا سوریه را ببازد چه منفعت مشترکی با مردم ایران دارد؟

جمشید پیمان، 14 ـ 07 ـ 2017