جمشید پیمان: ما شرایط مان را به موقعیت های پیش آمده دیکته می کنیم!

یک ـــ ترامپ در یک مبارزه انتخاباتی بر رقیبش هیلاری کلینتون پیروز شده و فعلن رئیس جمهوری غیر رسمی ایلات متحده آمریکا است

دو ـــ به ترامپ خیلی تهمت ها زده اند که بعضی هاشان واقعی و پاره ای از آنها دروغ هستند، مثل: مالیات نپرداخته، قانون را دور زده، رفتارش با زنان بی ادبانه وغیر انسانی است، دروغگو و لاف زن است، نماینده سرمایه داران غارتگر است، جنگ طلب است، فاشیست و نژاد پرست است …. و الی ماشاءالله!

سه ـــ عده ای( بگو عده بسیار زیادی) بعد از اعلام نتیجه انتخابات در شهر های آمریکا ،علیه ترامپ که فعلن رئیس جمهوری غیر رسمی شان است، دست به تظاهرات و شورش زده اند . شعارشان هم این است: ترامپ رئیس جمهور ما نیست!!!

چهار – مربوط به سه ـــ این تظاهرات را باید قبل از رفتن پای صندوق های رای می کردند. اکنون هم اگر مثلن به تقلب در انتخابات اعتراض می کردند، تظاهراتشان محملی منطقی و پذیرفتنی پیدا می کرد. ولی …

پنج ــــ متوهمانی هستند که فکر می کنند با رئیس جمهور شدن ترامپ ، از امروز به فردا رژیم جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد . یعنی آقای ترامپ یا شامورتی می کند یا از زمین و هوا و دریا با نیروی نظامی به ایران حمله می کند و جهان را از شر رژیم آخوند ی نجات می دهد

شش ـــ متوهمانی هم هستند که فکرمی کنند مقاومت ایران(شورای ملی مقاومت)، چشم امید به ترامپ دوخته است و تغییر رئیس جمهوری آمریکا را نشانه تغییر صد و هشتاد درجه ای سیاست خارجی این کشور می بیند و برای مبارزه با رژیم آخوندی، چنگ در دامن ترامپ و گروه تازه گردانندگان قوه مجریه آمریکا می اندازد.

هفت ـــ واقعیت این است که هم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیون اصلی و آلترناتیو آن با دقت این تغییر و تحولات را دنبال می کنند و هر دو می کوشند از شرائط جدید و فرصت های تازه ی محتمل، برای تحقق خواست هایشان، استفاده ی مطلوب ببرند. نیز هردو تلاش می کنند تا موانع و تنگی های احتمالی ناشی از تغیییرات را بشناسند، ارزیابی کنند و در برابرشان راه حل بیابند.

هشت ـــ مقاومت ایران مسئولیت و رسالت مبارزه با رژیم جنایتکار، ضد بشری و ضد ایران حاکم بر ایران را برای خود قائل است. این رویاروئی، و مسئولیت پیشبرد این مبارزه علی الاصول تابع دگرگونی های مثل تغییر رئیس جمهوری این یا آن کشور قدرتمند جهانی و یا تغییر کم و زیاد سیاست های آنان در قبال مساله ایران نیست.

نه ـــ پیکار دراز مدت مقاومت ایران با رژیم جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون ، مستقل از هر تغییر و تحول بیرونی جریان داشته و تا پیروزی نهائی نیز ادامه خواهد داشت.

ده ـــ تغییر و تحولات خارجی و فراز و نشیب های داخلی، فقط در خدمت تسریع روند مبارزه و اتخاذ تاکتیک های متناسب در این مبارزه قرارمی گیرند؛ کاری که از آغاز این پیکار تا همین امروز بارها و بارها صورت گرفته است.

یازده ــــ مقاومت ایران در مبارزه اش برای سرنگونی نظام آخوندی حاکم، ، پشت هیچ مانع ناشی از تغییرات داخلی و بین المللی نمانده است و نخواهد ماند، از هر گونه گشایش ناشی از این تحولات بصورت مناسب بهره خواهد گرفت و با همه ی نیرو مانع سود جوئی و فرصت طلبی های رژیم آخوندی از شرائط جدید خواهد شد.

دوازده ــــ واقعیت و فاکت های مبارزاتی این مقاومت مبین این نکته اساسی است: در مسیر مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی، این مقاومت سازمانیافته مردم ایران بوده است که هم فرصت ها و موقعیت های تازه را به سود خود گرفته و هم شرائط وموقعیت های تازه را در جهت این پیکارش بر نیروهای تعیین کننده و تاثیر گذار بین المملی دیکته کرده است.

کلام آخر: راز ماندگاری و پیروزی مقاومت ایران درحقانیتش، استقلالش و بهائی است که برای این مبارزه پرداخته است و می پردازد. دولت ترامپ و هر دولت دیگری و نیز هر گونه تغییر شرائط ، فقط و فقط می تواند در خدمت این خط اصولی مقاومت قرار بگیرد و لاغیر!

Jamshid Peymanجمشید پیمان
14 ـ 11 ـ 2016