جناح “سرخ و سبز” برنده انتخابات 2014 سوئد

mandat-klart-jpgاعلام نتایج نهائی انتخابات 2014 سوئد نشان میدهد که، ائتلاف احزاب موسوم به” سرخ و سبز” متشکل از احزاب سوسیال دموکراتها، حزب سبز و حزب چپ، با بدست اوردن 43.7 درصد اراء به پیروزی رسیدند.
چهار احزاب متشکل دولت دست راست متشکل از احزاب مدراتها، مردم، سنتر و دموکرات مسیحیها، که حکومت را در دو دوره 4 ساله بدست داشتند، با بدست اوردن مجموع 39.3 درصد اراء، مجبور به پذیرش شکست شدند.

فردریک رینفلت نخست وزیر کنونی سوئد در اخر شب دیشب 14 دسامبر این شکست در مقابل ائتلاف چپ پذیرفت و گفت: دولت وی به زودی استعفا خواهد داد و امو را به دست برندگان انتخابات خواهد گذاشت. وی همچنین اعلام کرد که به زودی از سمت خود به عنوان رهبر حزب دموکرات، دومین حزب سوئد بعد از سوسیال دموکراتها، کناره گیری خواهد.

در این انتخابات حزب دست راستی و بیگانه ستیر “دموکراتهای سوئد” با بدست اوردن 12.9 درصد ارا به سومین حزب بزرگ سوئد ارتقاء یابد. این افزایش اگر چه قابل پیشبینی بود، اما تعجب و تاسف بسیاری از ناظران را بر انگیخته است.

بر اساس امارهای منتشر شده 83.3 درصد از واجدین شرایط  در انتخابات شرکت کردند.

از انجائی که دولت اینده سوئد دولت اقلیت خواهد بود با بسیاری از مشکلات برای پیشبرد لایحه وطرحهای خود نیاز به اراء دیگر احزاب دارد. حزب دموکرات مسیحی امیدوار است که بتواند در اینده بر روی تصمیمگیرهای و وضع قوانین جدید بتواند نقش عمده ای را بازی کند. اما استیفان لوون، رهبر سوسیالدموکراتها و نخست وزیر اینده  سوئد گفته است انها با حزب دموکراتهای سوئد همکاری نخواهد کرد.
استیفان لوون همچنین گفته است که او دولت خود را از میان بلوک سرخ و سبز تشکیل موسوم به “چپ،” تشکیل خواهد داد و فرا جناحی عمل نخواهد کرد.

ناظران معتقند که دولت جدید سوئد با مشکلات عدیده ای برای اجرای برنامه ها و وعداه های انتخاباتی خود و همچنین گزراندن قوانین جدید از پارلمان این کشور مواجه خواهد شد.

موضوع اشتعال، بویژه در سطح جوانان، ارتقاء سطح اموزش در مدارس که سیر نزولی داشته ات، و مسئله مهاجرت، از عمده ترین چالشهای دولت جدید به شمار میرود.

حزب :زنان پیشتاز” با کسب 3.1% اراء اینبار نیز موفق نشد به پارلمان راه یابد.