جنتی به باند رفسنجانی-روحانی: افرادی به دنبال وطن‌فروشی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجشنبه (۸ مهر / ۲۹ سپتامبر) آخوند احمد جنتی رئیس خبرگان ارتجاع روز پنجشنبه 8مهر طی سخنانی در قم با حمله به باند رفسنجانی – روحانی مذاکره با غرب را وطن‌فروشی خواند و گفت: «افرادی به‌دنبال وطن‌فروشی هستند و فکر می‌کنند که وعده‌های دشمن تحقق می‌یابد و در حالی تجربه برجام برای این افراد کافی نیست که عاملان برجام از عمل نکردن طرف غربی به تعهدات سخن به میان آورده‌اند؛ این‌که با آنها معامله و مذاکرات سیاسی داشته باشیم وطن‌فروشی است».

وی افزود که اعتماد به “وعده‌های پوچ دشمنان” به ویژه بدعهدی آمریکا در عمل نکردن به تعهدات برجام و عدم واکنش مناسب از سوی دولت، “نوعی وطن‌فروشی” است.

وی به شدت از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و ماجرای “فیش‌های نجومی” را یکی از آفت‌های جامعه خواند و گفت: «بخشی از این فیش‌های نجومی علنی نشده در حالی که مسئولان برخوردهای لازم را انجام نداده‌اند. اما باید با متخلفان برخوردهای لازم را می‌کردند.»

جنتی همچنین با اشاره به سحنان حامنه ای در مورد احمدی نژاد گفت که از او به خاطر “جلوگیری از برپا شدن آتش فتنه” تشکر کرده است. وی که تا پیش از این به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان احمدی‌نژاد محسوب می‌شد، افزود: «ایشان با بینش مطلوب سیاسی خود فتنه را در نطفه خفه کردند.»