جنگ افزار های امریکائی به غنیمت نیروهای داعش درامد

عکس از تلوزیون سوئد

عکس از تلویزیون سوئد

بر اساس اخرین گزارشها از عراق گروه «شورشی سنی امارت اسلامی در عراق و شام» چندین هلیکوپتر و زره پوشهای امریکائی را در شهر موصل به غنیمت گرفته اند و به سوریه انتقال دادهاند.

بر طبق همین گزارشات همزمان این گروه به پیشروی خود با سلاحهای مدرن امریکائی به سمت بغداد ادامه میدهند.

تلویزیون سوئد طی گزارشی به نقل از یک خبرنگار، فردی زایدان،  گزارش داده است که این تنها گروه تند رو داعش نیست که در شورش علیه دولت مرکزی به پا خواسته اند بلکه بسیاری از مسلمانان سنی در عراق از انها حمایت میکنند.

این خبرنگار همچنین به تلیویزیون سوئد گفته است “دولت نئری المالکی در طی مدت حکومت خود و فرقه خود حمایت کرده است و سنی های عراقی بسیار از این وضع ناراضی هستند.

این گزارش همچنین میافزاید که اکنون گروه داعش با بدست اوردن سلاحای جدید ممکن است تعادل قوا در مقابل گروهای سکولار که علیه بشار الاسد مبازه کند و به خوبی مسلح نیستند، به نفع خود تغییر دهد.