جنگ گرگها – هشدار آخوند صدیقی به حسن روحانی در نماز جمعه

به گزارش تلوزیون رسمی رژیم ، «طیب جمعه تهران گفت: کسی که در راس دستگاه اجرایی است و بعد از رهبری، عالی ترین مقام را دارد نباید عصبی برخورد و نیشدار صحبت کند و باید ادبیاتش مومن شادکن باشد».

اخوند صدیقی با اشاره به اظهارات اخیر روحانی در افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات گفت: موعظه ای دردمندانه به آقای رئیس جمهور دارم که درنمایشگاه مطبوعات امسال مطالبی گفتند که نیش داشت.

وی تصریح کرد : این حیف است که آدم در برابر بیگانگان خیلی رعایت ادبیات کند و رعایت همه جوانب را داشته باشد اما در حمله به خودی ها ، مومنان ،متدینان و خدمتگزاران طور دیگری صحبت کند.

صدیقی خطاب به حسن روحانی گفت: حیف است که ایشان در حصار جریان قرار بگیرد و این نوع ادبیات را در شان یک رئیس جمهور نمی بینیم.

خطیب بازار جمعه تهران گفت : نفوذ خیلی خطرناک تر از جنگ است چرا که در جنگ یک شخصی را می کشند ولی در نفوذ روی تصمیم یک رئیس جمهور تاثیر می گذارند و فکرش را تغییر می دهند.

صدیقی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش است تصریح کرد: در اقتصاد لیبرالیستی یک عده ای مثل رانت خواران به نوا می رسند اما اقتصاد مقاومتی به نفع پابرهنگان است ، کسانی که از ما دفاع و بچه های آنها در سوریه از ما دفاع می کنند و اگر دفاع و شهادت آنها نبود ما امروز با امنیت نمی توانستیم در نماز جمعه شرکت کنیم.