جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران به سوئد سفر میکند

بر طبق گزارش تایید شده از سوی وزارت خارجه سوئد محمد جواد ظریف ، وزیر خارجه رژیم دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران، در هفته آینده به سوئد سفر خواهد کرد.

در تماس گرفته شده از سوی اتحاد انجمنها برای ایران آزاد (FFFI)  با دفتر وزیر خارجه سوئد، منشی خانم مارگوت والستروم، اریک ویرکن خو (Erik Wirkensjö) سفر جواد ظریف به سوئد  را تایید کرد.

اریک ویرکن خو (Erik Wirkensjö) همچنین تائید کرد که جواد ظریف در روز چهارشنبه اول ژوئن، با همتای سوئدی خود، مارگوت والستروم، دیدار و گفتگو خواهد کرد.

سفر جواد ظریف به سوئد در چهار چوب سفرهای وی به کشورهای حوزه اسکاندیناوی می باشد که از هفته آینده اغاز خواهد شد.

انتظار میرود که سفر وزیر خارجه فاشیسم مذهبی جمهوری اسلامی به سوئد اعتراضات ایرانیان مقیم این کشور را  به دنبال داشته باشد.

وی در روز سه شنبه 31 مای 2016 نیز به کشور فنلاند سفر خواهد کرد.