جواد منصوری: تسخیر سفارت امریکا به دستور دفتر خمینی دجال بود

جواد منصوری سرکرده کل سپاه پاسداران  ۸ روز قبل از تسخیر سفارت به واسطهٔ نماینده خمینی دچال در سپاه در جریان تصمیم دانشجویان قرار می‌گیرد اما تصور می‌کرد که این اقدام به اطلاع امام و شورای انقلاب رسیده است،

وی   گفت:  مجاهدین خلق می خواستند به عنوان این که موافق این حرکت و طرفدار آن هستند وارد سفارت شوند و خیلی اصرار کردند ولی کسی راهشان نداد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در محافظت از این اسناد دقت شد، تصریح کرد: خیر، انصافا هم نمی توانم بگویم یا اینکه بگویم آیا واقعا تمام اسناد بدون سانسور منتشر شد؟ انصافا نمی دانم.

منصوری در پاسخ به این پرسش که بعضی ها گفتند افشای تلویزیونی اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا اشتباه بود چون سوءاستفاده هایی از این قضیه شد، اعلام کرد: حالا در بحث سوءاستفاده از اسناد دو مورد مشکوک دارد. آقای موسوی خوئینی ها به برخی افراد اصرار کرد و گفت «در این اسناد بگردید، ببینید چیزی علیه بهشتی پیدا می کنید؟» دوم زمانی که بحث صلاحیت بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، اسناد مربوط به بنی صدر افشاء نشد.

وی افزود: اما در طرح عدم کفایتش اسناد مربوط به بنی صدر را تحویل مجلس شورای اسلامی دادند. سئوال همین جاست چرا در زمان انتخابات ریاست جمهوری اسناد مربوط به بنی صدر را ندادند. اینکه آیا واقعا تمام اسناد بدون سانسور منتشر شد، انصافا نمی دانم.  انتخاب