جیغ رژیم از دست فضای مجازی و افشای تقلبات رژیم

فضای مجازی به دنبال ناسالم جلوه دادن انتخابات است

سرکرده جنایتکار دادستانی رژیم، منتظری ، “از مردم خواست به فضای مجازی اعتماد نکنند چرا که این فضا به دنبال ایجاد ناامنی و ناسالم جلوه دادن انتخابات است.”

وی که پیشاپیش خبردارد که چه جنایتکاران و دزدانی کاندید انتخابات شده اند به انها گفت حداقل قبل از انتخاب شدن مواظب باشید که دزدی و جنایت نکنید و این کار را بگذارید برای بعد از انتخاب شدن.

به نوشته ایسنا، منتظری گفت:” انتظار ما این است که نامزدها تلاش کنند تا فضای سالم و امن ایجاد شود و از هر گونه اقدام خلاف قانون جلوگیری کنند چرا که این افراد بنا دارند فردا در مجلس برای اداره کشور قانونگذاری کنند و شایسته نیست که از همین ابتدا در گوشه و کنار برای پیشرفت کار خود مرتکب اعلام خلاف قانون شوند.”

وی با تاکید و سوزش از فضای مجازی که دستهای رژیم جنایتکار را باز میکند، گفت: “فضای مجازی با شایعه پراکنی، دروغ پراکنی و تخریب چهره‌ها به دنبال ایجاد ناامنی در انتخابات است و از مردم بصیر تقاضا می‌کنیم فریب فضای مجازی را نخورند و از کسانی درباره صلاحیت نامزدها تحقیق کنند که اطلاعات کافی را داشته باشند و به هیچ وجه به فضای مجازی اعتماد نکنند.”