حذف 4779 حساب توئیتر همسو با سیاست‌های ایران

شرکت توئیتر در ادامه سیاست خود برای حذف حساب‌های کاربری همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه از حذف بیش از 4700 حساب دیگر خبر داد.

شرکت توئیتر امروز پنجشنبه (23 خرداد/ 13 ژوئن) اعلام کرد بیش از 4700 حساب کاربری که مرتبط با حکومت ایران بوده‌اند را حذف کرده است. خبرگزاری فارس