حریری چی : مقابله با کرونا در بیمارستان برای دولت گران است!!!!!

بعد از انکه رژیم غارتگر اخوندی ، همه مخارج را به گردن خود مردم انداخت و از انان خواست که به سر کار بروند و کمکی درا ین زمینه نمیتواند بکند، حالا سقف جدیدی از وقاحت در دنیا زده است و میگوید خرج بیمارستان، بیمارهای کرونایی برای دولت زیاد است و نمیتوانیم بپردازیم. !!!!!!!

ایرج حریرچی ، روز جمعه در مصاحبه با ایرنا گفت: ” مقابله با بیماری کرونا در بیمارستان ها بسیار پرهزینه است به گونه ای که برای یک بیمار در هر روز، بیمه ها یک میلیون و ۸۳۰ هزار ریال پول پرداخت می کنند و هم اکنون برای یک بیمار بستری شده در روز از جیب دولت و ملت ۷ میلیون ریال هزینه لوازم حفاظتی می شود. از تمامی مردم کشور می خواهیم در هفته های آینده همکاری لازم را با وزارت بهداشت داشته باشند تا میزان این بیماری و ورود به بیمارستان ها به حداقل برسد.”