حزب دموکرات کردستان: توافق تصاحب سه کرسی در کابینه الکاظمی

حزب دموکرات کردستان: کُردها بر سر تصاحب سه کرسی در کابینه الکاظمی توافق کردند

حزب دموکرات کردستان عراق خبر داد که بعد از اتمام مذاکرات با مصطفی الکاظمی مامور تشکیل کابینه عراق سهم کُردها از کرسی‌های وزارتی مشخص شد.

به نوشته فارس، «فرحان جوهر» یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان عراقیگفت: «گروه های کُرد مذاکرات درباره سهم کُردها در کابینه مصطفی الکاظمی را به پایان رساندند».

او گفت: «مذاکرات با اعطای سه وزارتخانه به کُردها به پایان رسید و توافق شد وزارتخانه‌های دادگستری، دارایی و عمران و بازسازی عراق به کُردها تعلق بگیرد و کُردها هم اسامی چند نامزد برای تصدی این وزارتخانه‌ها را ارائه خواهند داد که الکاظمی مختار خواهد بود از میان آنها هر کدام را مناسب ببیند منصوب کند.