حسین پهلوان: انحطاط اخلاقی و التزامات حقوق بشری جامعه جهانی

 روحانی  بعد از برجام هرچه درجام بود را با سید علی به سلامتی نوشیدند سپس مست و پاتیل ارک و ابسار پاره کردند در داخل و خارج گردنکشی شروع کردند.از جمله معلوم شد که “دانشجویان”  مهاجم به سفارت های عربستان  و انگلستان همان  ” سینه چاکان  و خون دهنده گان انقلاب” بودند و اکنون  هم مشخص شد که “جماعت مومن  جوانان ( همان زنجیره خاورمیانه ) حزب الهی و جریان انقلابی  همان کسانی هستند که با همه وجود با همه اخلاص در میدان حاضرند   و حضرت آقا( خامنه ای) از دور و نزدیک با آنها  انس دارند ( ماموران غیبی آقا و اسید پاشان و تجاوزگران در زندانها… ) و خیلی اوقات عقلشان و فهمشان و تعقلشان هم از بعضی از بزرگترها  خیلی بیشتر است” که نباید به اینها اهانت شود که البته بعضی از کارهایشان غلط  در میآید  و ” آقا” بدش میآید ( چونکه نتیجه کا رشان تف سر بالا شد و رژیم را درخاورمیانه با روسها و اسد تنها گذاشت) .

بعد از “عقب نشینی قهرمانانه از قله اتمی” و امضای برجام ,  نوبت تقسیم غنائم شد . پولهای هنگفتی بگیر “آقا  ” آمد  که باید طبق توافق (غیر مکتوب در قراداد برجام  ولی موجود در فاکت شیت مخفی) با 5+1, بخشی از آن دارائی ها  صرف خرید اجناسی شوند که پولها در آن کشورها در احتکار بود .( که البته وجوهات نقدی و نذورات و خمس و ذکات و مال امام  حاصل از قرار داد های تجاری برای شبکه  عظیم والی گری  از جیب مردم  محروم در نظر گرفته شده بود . اما  بخشی از این پولها باید صرف هزینه های” حفظ حرمین ”  شود تا ” سربازان امام زمان” یعنی   تروریست های حزب الله میدان پیکار را بدور از مرزها نگهدارند  چونکه در غیر اینصورت   جنگ در همدان و اصفهان و تهران شروع میشود .

بعلاوه مقداری از این  پولها ی ” طیب و طاهر”( پول سیاه)  به لابیها و بریده های نظام  در فرنگ با عناوین منتقد و نویسنده و نماینده پارلمان و استاد و کارشناس و خبر نگار و تحلیلگر تعلق دارد .

و بخشی هم صرف تخلیه بمبهای انباشته شده در انبار های روسیه جهت پاکسازی سوریه از بنی بشر به روسیه پرداخت میشود . بدینوسیله  هم تنور جنگ گرم نگه داشته میشود و هم هارو پورت ولی فقیه همچنان تا اطلاع ثانوی بعنوان” رهبر مسلمین جهان”  ادامه خواهد یافت .

نگاهی به یک تبصره ضد استکباری یا بقول توده اکثریتی ضد امپریالیستی در اینجا ضروری است:

در بند 16 از  اصل سوم قانون اساسی همین نظام   جمهوری ارتجاع اسلامی  را موظف میداند که:

 “تنظیم سیاست خارجی کشور  براساس معیارهای اسلامی ,تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان!! جهان ”

پس از 37 سال  ویران گری, اشراف زاده  سازی و والی گری در همه ابعاد    در داخل , واکنون بیعت با ” استکبار شرق و غرب ”    و دریافت کمک نظامی از ” تاواریش های” شوروی سابق   برای سرکوب مردم سوریه  نباید برای هیچ انسانی سئوالی در مسیر اینده این نظام  باقیمانده باشد  . مگر بخواهیم دوباره کلمات را تعریف کنیم  .  کشتار دخالت  های ولی فقیه در سوریه مسلمان  تاکنون به بیش از 400 هزار زن و مرد کودک  رسیده که بیش از یازده میلیون هم آواره اند که باید  کشتارها وضایعات جنگ در سایر کشورها  از جمله ایران راهم به آن اضافه کنیم . تازه کشتار این همه مسلمان ( انسان) به بهانه مبارزه با” مستکبر ین” صورت گرفت که کل تلفات آنها به دو یا سه هزار نفر هم نمیرسد. (آلبته  این لفاظیها  هرگز چیزی  جز  دسیسه دست اندازی و   صدور اتجاع به سایر کشورها نبود .

کشتار انسانهای بیگناه  در انظار متولیان  مسئول در شورای امنیت  همان ارتداد واقعی از مبانی اخلاقی و حقوق انسانهاست برای حق حیات  که از جمله در همه ادیان  و افکار مدرن  بزرگ هم مورد تایید است و مبارزه با مظالم اجتماعی و حاکمان بیرحم اکیدا تاکید شده است.  عدول از اصول مبارزاتی دارای تبعاتی است که نمونه بارز آن سرنوشت شاه و همین حکومت ولایت فقیه است که روزهای باقیمانده را دارد با زد وبند بوک  میکند.

این آنارشی  شتر گاو پلنگ نظام ولایت  تا سرنگونی  ادامه خواهد یافت,  همانطور که در رسانه ها  درج است  بعد از سازش اتمی,  میوه گندیده مماشات  شیخ فری  پیشین نظام , شیخ حسن کنونی  برای جبران  خدمات شایسته 5+1 ابتدا خدمت کشور ی میرسد که بیشترین رنج و مرارت را در این مذاکرات کشیده بود یعنی خانم موگرینی که ازجمله  این زحمت کشان بودند . روحانی  با یک خرید ناچیز و ناقابل !17   میلیارد یوروئی از پس خجالت ایشان بر آمدند .

و سپس خدمت فرانسه رسیدند تا پاسخ محبتهای این کشوررا هم  در تغیر سیاست  پیش رو ی خود قبال اسد  در  سوریه  اجابت کنند . بقول شیخ فری  “چنانچه زحمات سرداران سپاه در عراق و سوریه ” و اضافه کنم لبنان و یمن  اگر نبود این” مذاکرات  به این خوبی  پیش نمیرفت ” . باید تصحیح کرد که اگر گروه 5+1 تا گردن در خون مردم منطقه فرو نمیرفت چنین پیروزی هرگز نصیب مذاکره کنندگان به این خوبی “برد برد” پیش نمیرفت.

حتما سفر ایشان که در ایتالیا گذشت را دنبال کردید که برای این معامله  بدون پشتوانه 17 میلیارد ی, ایتالیائیها   الحق  والانصاف که سنگ تمام گذاشتند تا جائیکه  برسر  مجسمه مردگان   خود هم چادر کردند حتی در ایران هم چنین نشد البته دزدده شد. نباید فراموش کرد که رومیان همیشه حرمت “شاهان” ایران را, حتی در جنگ بر عکس ایرانیها بخاطر شندر غاز یورو  نشکستند  و حفظ کردند ولی این دیگر یک” رکورد حفظ حرمت” بود .

اما در فرانسه این شانس از ایشان دریغ شد.  هرچه نماینده دیکتاتوری ولایت فقیه  دست ودل بازی بسیار کردند و نفت را بشکه ای 28 دلار وبیش230000 بشکه درروز  تا چندین سال تقدیم شرکتهای فرانسوی کردند و با خرید بیش از صد هواپیما جهت رفت و آمد کار کنان  همین شرکتهای غربی  لنگ و لگد دیگری بر مردم بیکار و محتاج به نان شب زد و ولخرجیهای دیگری مثل قراداد خرید 100000 ماشین پژو  کردند….. و بار دیگر به مردم ایران فهماند که  نه فقط روحانی بلکه “آقا” هم برای مردم ایران کار نمیکنند و برای همان حا کمیت خواص کار میکنند  مامورند و معذور.

اما  اعضا و هواداران مجاهدین با همبستگی طیف عظیمی از نماینگان مردم فرانسه دمار از روزگار ملای مکار روبه صفت در پاریس در  آوردند که حتما گزارش های انرا در مطبوعات و رسانه های بزرگ بین المللی دیده اید.

صرف نظر از قرار دادهای آشکار و پنهان برجام و فاکت شیت که  دم خروس  آن  مذاکرات اکنون کم کم دارد بیرون میزند  .  رژیم با در یافت یک اقامت موقت  حد اقل تا انتخابات  ریاست جمهوری آمریکا با صرف این پولهای آزاد شده فرصت دارد تا اوضاع خود را تعیین و تکلیف کند که آقای اباما در آن تاریخ مواجبش سر خواهد رفت  . اما از  وصال عشق  طیف های حاکمیت نسبت بهم و اوضاع  درونی رژیم حاصل است که  که طوفان در راه است . و طیف جدیدی رفوزه  خواهند شد . آن توافقات عاشقانه بین آقای اباما و ولی فقیه  به روزهای پایانی ماه عسل  نزدیکتر میشویم . حتی اگر این ماه عسل در  سواحل گرم اروپا یا  پیست های یج روسیه باشد.,از پیش مشخص بود که روابط این حکومت” خواص” با کشورهای 5+1 هرگز به سرانجام نخواهد رسید .علیرغم بلند پروازیهای رژیم با امضای قراردادهای آنچنانی با جیب خالی . رژیم و حامیان بین المللی آنها باید این نصیحت را چون گوشواره آویزه گوش کنند که:

هیچ حکومتی درجهان نیست که از دست ملتی  خواهان تغییر , جان سالم در ببرد که  مشروعیت حکومت را برسمیت نمیشناسند

باید اذعان کرد که در این ضیافت های” طا غوتی” برای سازش با  6 کشور آمریکا و انگلیس و فرانسه و چین و روسیه و آلمان , سران این قدرتهای بزرگ بودند  که تا گردن در خون  جوانان مبارزو مجاهد مان  فرو قلطیدند  ودر سایر  جنایات رژیم  هم شریک وسهیم شدند و گرنه  رژیم که همان جنایتکاری هست که بود و بدتر هم شد .

اماگروه 5+1  با نشست و برخاست با نماینده گان حکومتی  که دست در تروریسم وکشتار مردم ایران و منطقه و حتی در بسیاری از جاهای دیگرو نا امن کردن جهان داردو  بیش از 64 با رتوسط ارگانهای مختلف  استقرار صلح و حقوق بشرعالی ترین مرجع جهانی یعنی ملل متحد  محکوم شده است , جدیت و حیثیت و مشروعیت  خود را خدشه دار کردند. و بر انحطاط اخلاقی و التزامات حقوق بشری جامعه جهانی مهر تایید زدند. واین شک و شبهه را در دل میلیارد ها انسان پدیدار کردند که این سازمان  با ترکیب فعلی در استقرار صلح پایدار و استیفای حقوق  حقه بشریت مندرج در مصوبات و پروتوکل های بنیاد ی آن نا توان است.