حسین پهلوان: بسیج پسابرجام خلیفه ارتجاع

H-P

1+12 مرد خبیث

چه کسی فکر میکند که از درون  انتخابات فرمایشی نظام,  فردی بیرون آید که برای مردم که “مشروعیت نظام “از آنها گرفته میشود خدمت کند. اگر گردش کار نمایش انتخابات ارتجاع را دنبال کنید میفهمید که شورای نگهبان ولایت, که  نیمی از 12  مرد خبیث  اعضای آن  منتصب مستقیم خود ولی فقیه و بقیه هم منتصبین غیر مستقیم او هستند.  این ارگان  دست نشانده  خلیفه  , همه  کسانی را که  او میخواهد  درمدار  سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه , یعنی تمامی بدنه فیزیکی حکومت را منحصرا در اختیار بگیرند را از فیلتر رد میکند. ( 6 نفر با حکم مستقیم از فقها ی گوش بفرمان  ولی فقیه   و6 نفر دیگر هم   حقوقدانانی باصطلاح مسلمان خوانده میشوند که  از طرف  قوه قضائیه که رئیس آن را هم  مستقیما ولی فقیه نصب میکند  معرفی میکند  و اعضای  مجلس هم  که از فیلتر  شدگان همین شورای نگهبان است  آنها را “انتخاب  میکنند”. تازه شورای نگهبان   در سایر  امور ازجمله تایید کاندیداهای خبرگان رهبری  که سرنوشت خود خلیفه و جانشین او و ریاست جمهوری و مجالس مختلف وتولیدات  ارتجاعی آنها را هم تعیین و تکلیف میکند .

حکومت  اسلامی مورد نظر خمینی  که حفظ آن از اوجب واجبات است  یعنی همین شورای نگهبان  و خود ولی فقیه ( در مجموع 13 مرد خبییث بدون حضور حتی یک زن ) بقیه اش حرف مفت و سرکاری است. در واقع به این میگویند حکومت خواص  ( تعدادی برای حکومت کردن و اشرافیت آفریده شده اند و بقیه مردم زیر دستان اند و برابری ومساوات  در این نظام ارتجاعی حرف مفت است که بحث  فلسفی مفصلی است که باید جداگانه به آن پرداخت)

در حالیکه   انتخابات سیاسی  اساسا بر مبنی  طیف افکار و عقاید  متفاوت  و دگر اندیش( احزاب سیاسی)  صورت میگیرد که رکن اصلی  یک  نظام  دموکراتیک   است.  نه منححصرا از  انسان های  با افکار مشابه که پایه های حکومت های فاشیستی و دیکتاتوری موروثی  هستند .

دعوا در این شعبده بازار مجلسین  بر سر دو چیز است :

بقول روحانی مهره ومیوه گندیده مماشات استعمار  ” شور و گرما و رقابت  ایجاد کنیم تا” مگسان دور شیرینی از دوجناح متخاصم  با هم بخورند تا در گیری رخ ندهد چون بقول هاشمی رفسنجانی” هیچکس در نظام برنده آن نیست”

دوم اینکه هرچه  بیشتر ملت را به پای صندوقهای رای بیاورند تا در بازار فرنگ مصارف  ولی فقیه “مشروعیت ” داشته باشد( بعبارت دیگر  دموکرات ترین نظام دنیا باشد ).

در غیر اینصورت بقول  پاسدار رضائی و تعداد بیشتری در حاکمیت  ممکن است اینبار توفان قیام با تجربه 88 بساط  نظام را خاکستر کند.

پس میتوانیم با در نظر گرفتن  اختیارات محدود  دستگاههای عریض طویل وبخور و بپاش و بچاب نظام سراپا فساد و ایران ویران کن ووطن فروش باصطلاح منتخب از یک سوو اختیارات نامحدود ولی فقیه که خود را صاحب جان و مال و ناموس مردم میداند ( نگاهی به قانون اساسی ارتجاع)

آصل 110 وظایف و اختیارات رهبر


 1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
  2.    نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام .
  3.    فرمان همه پرسی .
  4.    فرماندهی کل نیروهای مسلح .
  5.    اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
  6.    نصب و عزل و قبول استعفا .
  الف – فقهای شورای نگهبان .
  ب – عالی ترین مقام قوه قضائیه .
  ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
  د – رئیس ستاد مشترک .
  ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
  و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
  7.    حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
  8.    حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
  9.    امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و دردوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10.     عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
  11.    عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
  رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

با در نظرگرفتن این بندها از اختیارات  ولی فقیه واقعا نیازی به انتخابات هم هست ؟ 

آیا نباید نتیجه گرفت که شرکت در این نمایشات تکرار همان نتایج” مشعشع” انتخابات گذشته است که  نمایندگان “مردم” بدستور آقا بمدت نیم ساعت سازش بر جام رااز آن  بخشی که علنی بود را      ( نه زیر میزی)  را از تصویب گذراندند .  دوباره مردم  را میبرند تا   خود با چنین  نظامی بیعت کنند  دنیا و آخرت که اعتقاد دارید را بفروشند تا بر زخ نسیبشان گردد.

از نتایج آخرین  نمایش انتخابات  پیشین خلیفه  که با ساز و دهل   دلسوزانه بی بی سی و همزاد  آن یعنی  فردا و پس فردا  صورت  گرفت که خامنه ای آنرا” یک رای به حکومت ولایت فقیه  دانست”. شیخ فری” اعتدال ”   محصول و میوه گندیده مماشات  غرب است .  آیا  او همان کسی بود که خیلی ها   آرزه کرده بودند؟   امروز همان فردایی است دیروز در انتظارش بودید  .

باز هم اعدام  وبیکاری و تورم و اعتیاد و دزدی و چپاول سران رژیم و فحشا و فشار های مضاعف بر زنان و اقلیت ها و حذف فیزیکی مخالفان و و اعتزاز چوبه های دارو سرکوب دانش جویان و معلمان ونابودی صنعت و کشاورزی و خلاصه بقول آقای مسعود رجوی به توبره کشیدن خاک ایران و….  حتما یادتان هست وقتی شیخ فری  میخواست رئیس جمهور شود قول داده بود که صد روزه مسائل اقتصادی و بیکاری و………… را حل کند!!!!

بارز هم خلیفه با کیسه گدائی  با مبلغین خارجی و جارچی های داخلی رژیم  به کوچه و بازار آمد  و از دو انتخابات پیش رو لفاظی بیمانندی کرد ولی میداند که ” عده ای کمین کرده اند تا انتخابات را تحریم کنند ” با  آگاهی از این  پدیده با وقاحت تمام  از ” زاویه داران و مخالفان نظام  دعوت میکند که در انتخابات شرکت کنند ورای دهند ” . که بنظر میاید آقا از خودیها مایوس شده است و از مشاوران داخلی به لابی گران بیرونی  روی آورده .وپاک عقل از دست داده وزهر در تار و پودش نفوذ کرده .

این آدم تازه از” اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی……..  به رهبری انتخاب میشود ….”( اصل 110 قانون اساسی ولی فقیه)  حال  تو  خود   حدیث مفصل بخوان از این مجمل… . این آدم از مخالفان نظام یعنی مخالفان ولایت فقیه میخواهد که” بیایند رای دهند”.

مثل اینکه  این آدم نمیخواهد بداند که  مخالف  چگونه  تولید میشود  . دزدی انقلاب مردم , بی برناگی  برای کشور که سبب  بیکاری و ویرانی کشور گردیده است, حجاب اجباری یعنی یعنی یا روسری یاتوسری( محروم کردن نیمی از جمعیت ایران  از آزادی و ساختار سیاسی) , بستن روزنامه ها و سانسور , رد صلاحییت ها در  انتخابات  فرمایشی متعدد از اولین آنها تا همین امروز  , بستن دانشگاهها( انقلاب فرهنگی که باعث فرار صد ها هزار مغز  متفکر از کشور ) , 10 سال جنگ بیهوده و بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت و صد ها هزار کشته  ومعلول برای بقاء حکومت ارتجائی  , سرکوب مخالفان عقیدتی سیاسی  وا قلیتها ی گوناگون اجتماعی و مذهبی,  ملی وکشتار بیش ازیکصد و بیست هزار مخالف سیاسی  و فراری دادن   بیش از 5 میلیون ایرانی از کشور . صرف بیش از 300 میلیارد دلار از دارائی های مردم محروم در راه بمب اتمی و خسارات ناشی از تحریمها که بیش از 550 میلیا رد دلار است  و نهادینه کردن  حقه بازی و دروغ از راس تا پائینترین اقشار  حاکمیت.  بلاخره  معامله  یواشکی  با” شیطان”بزرگ و تروریسم  و دخالت در امور سایر کشورها…. و اکنون سئوال اینجاست که  آیا هرگز نزدیکان و مشاوران رهبر محاسبه کرده اند که این طیفهاها چه تعداد از جمعیت ایران را در بر میگیرد  ؟

کسانی که فرزندان آنان را اعدام کردید یا با عوامفریبی  هیزم  تنور جنگ  کردید و یا در هر نمایشی جناحی را ” رفوضه” کردید و فرزندان این آب و خاک را به شنیع ترین وضع در زندانها بدست شکنجه گران مورد انواغ تجاوزات قرا دادید …. با پول این ملت جان مردم ایران و عراق و سوریه را گرفتید و یک منطقه مهم جهان را ویران کردید و حرمت و نام و آوازه ایران را بی اعتبار  و بدنام کردید به هموطنان لر و ترک  اهانت کردید بازهم رای  مخالفان نظام میخواهید ؟ …..  در یک کلام باید گفت  بسی وقاحت و بی حیائی .

روحانیت معاصر هرگز حافظ قرآن و دین و ایران نیست . اینها از مشرکین و کائنان هستند که در اورشلیم مسیح را به صلابه کشیدند و در کربل حسین را سر بریدند وعلی را در کوفه باشمشیر خمینی  ها کشتند , در خراسان امام هشتم را مسموم کردند , در فرانسه ژندارک را در آتش سوزاندند  در تهران  بمجاهدین مشروطه  خیانت کردند و درهمین اواخر مجاهدین خلق را منافق خواندند و هزار هزار از اینها را کشتند و مسلمانان را در عراق و سورریه وفلسطین قتل عام کردن در ایران مصدق و  صدها هزار مجاهد و مبارز را به جوخه دارسپردید  و از کذابان  و دجالان هستید . خیر و برکت شعف و شادی باآمدن این جماعت  از دیار ما رخت بر بست وفقط با رفتن اینهادوباره  ایران شکوفا میشود .

یک ایرانی وطن پرست در انتظار انتخاباتی میماند که برای افکار خود ارزش قائل است . یک مسلمان واقعی عقل خود را مرجع تقلید  خود میداند نه داینسورهای خرافاتی ماقبل  تاریخ  را . فرزندان ایران زمین با شهامت  تمام مثل اشرفی قهرمان برعلیه مستعمره کردن دوباره ایران از طریق برجام قیام میکنند محتوای جام را در گلوی امضاکنندگان آن فرومیریزند. و تا آزادی  حزاب و همه زندانیان سیاسی   این نحوست 13 مرد خبیث را از دامن ایران سربلند, مثل سیزده بدر به اطراف شهرها میروند و شهر را در روز نمایش انتخابات خالی بدست عمله ارتجاع و مهمانان خارجی آنها رها میکنند. رای من به برنامه 10 ماده ای  خانم مریم  رجوی برمبنای جدائی دین از دولت و یک جمهوری ایرانی است.

تحریم باد انتخابات

حسین پهلوان
5 فوریه 2016